Czego szukasz

Zakładanie firmy na KRUS?

Zazwyczaj przedsiębiorcy opłacają składki z tytułu prowadzonej działalności w ZUS. W przypadku niektórych osób jest możliwość opłacania ich w KRUS. Przedsiębiorcy pytają i zastanawiają się nad tym, gdyż składki płacone do KRUS są znacznie niższe niż te do ZUS. W tym opracowaniu powiem, którzy przedsiębiorcy mogą opłacać składki w KRUS.

Kiedy mogę opłacać składki z działalność w KRUS?

Przepisy mówią, że rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
 2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 5. kwota należnego (podlegającego wpłacie do US) podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza rocznej kwoty granicznej.

Roczna kwota graniczna ustalana jest na nowo na każdy rok kalendarzowy. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2018 wynosi 3376 zł. Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. Wówczas taki przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Jakie składki płaci się w KRUS?

W KRUS opłaca się:

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.Składki na ubezpieczenie opłaca się co kwartał. Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Wysokość składek za poszczególne kwartały podawana jest na stronie internetowej KRUS.

CEIDG, a KRUS

Osoba, która zakłada jednoosobową działalność gospodarczą musi złożyć druk CEIDG-1. Na tym formularzu przyszły przedsiębiorca może zaznaczyć, że będzie kontynuował ubezpieczenie w KRUS lub w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności składa w KRUS odpowiednie oświadczenie.

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Księgowa z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi swoje biuro online.

Polecane artykuły

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie