Czego szukasz

Rewolucyjna zmiana – sąd przywróci zwolnionych do pracy bez prawomocnego wyroku

W dniu 7 listopada b.r. wejdzie zmiana dotycząca prawa pracy. Ucieszy ona pracowników, natomiast bardzo zmartwi pracodawców. Zwolniony pracownik będzie mógł zostać przywrócony do pracy już po wyroku sądu pierwszej instancji. Konsekwencje tej nowelizacji są trudne do przewidzenia.

Sąd przywróci zwolnionych do pracy bez prawomocnego wyroku

Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dz. U. poz. 1469), dokonano szeregu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Jedna ze zmian dotyczy prawa pracy, a konkretnie zmiany dotychczasowego brzmienia art. 477 (2) § 2 K.p.c.

Znowelizowany przepis zakłada, iż w sytuacji, gdy sąd uzna złożone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo gdy sąd przywróci pracownika do pracy na jego wniosek, może równocześnie w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia tego pracownika. I to do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jak bezpośrednio wynika z treści powyżej przytoczonego przepisu, sytuacja dotyczyć będzie postępowań z odwołania pracownika od wypowiedzenia. Pracodawca będzie zatem miał obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika, zarówno w przypadku uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jak i w przypadku przywrócenia pracownika do pracy.

Ryzyko dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika, mimo nadal toczącego się postępowania, nie powstanie jedynie w przypadku, gdy pracownik będzie dochodził od pracodawcy odszkodowania.

Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika

Przepis mówiący o obowiązku dalszego zatrudniania pracownika nie stanowi novum w przepisach prawa pracy, jednakże modyfikuje go o jeden niebagatelnie istotny element.

W obecnym brzmieniu tego przepisu, sąd może na wniosek pracownika zobowiązać pracodawcę, aby dalej zatrudniał zwolnionego pracownika wyłącznie wtedy, gdy uzna wypowiedzenie za bezskuteczne. Co oznacza, że wyrok w pierwszej instancji musiałby zapaść jeszcze przed końcem okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z uwagi na długotrwałość postępowań sądowych, takie sytuacje właściwie nie mają miejsca. Tak więc dotychczasowa ochrona pracownika była w tym zakresie iluzoryczna.

Jakie koszty poniosą pracodawcy?

Zmiana przepisów oznacza, że pracodawcy dużo wcześniej będą musieli przywrócić pracownika do pracy, nie wiedząc, czy decyzja sądu pozostanie niezmieniona i czy sąd, do którego zostanie wniesione odwołanie ostatecznie nie oddali roszczenia pracownika.

Nie trzeba robić szczegółowych analiz, aby przewidzieć, że zastosowanie tego przepisu w praktyce może spowodować w przedsiębiorstwach personalny chaos i wywołać wiele praktycznych problemów.

Pracodawcy z pewnością będą bali się obsadzać nowymi pracownikami wakaty powstałe na skutek rozwiązania umowy o pracę z poprzednimi pracownikami.

Z praktycznego punktu widzenia tworzenie strategii związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach będzie znacznie utrudnione.

Z korzyścią dla pracownika

Wprowadzona zmiana z całą pewnością jest korzystna dla pracowników, niestety już nie dla firm. Pojawiają się głosy na temat odpowiedzialności za sytuację, gdy sąd odwoławczy nie zgodzi się z sądem pierwszej instancji i oddali powództwo pracownika o przywrócenie do pracy. Czy wówczas pracodawca, który zatrudnił niechcianego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, będzie miał prawo dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. W mojej opinii takiej sytuacji nie można wykluczyć, jednak czas pokaże.

Na zakończenie warto wspomnieć, że nowe brzmienie przepisu art. 477 (2) § 2 K.p.c. będzie miało zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie oraz Łomiankach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem Sekcji prawa pracy oraz prawa rodzinnego przy OR Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie mama dwóch chłopców, Wiktora i Aleksandra.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie