Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Rewolucyjna zmiana – sąd przywróci zwolnionych do pracy bez prawomocnego wyroku

 • Lilianna Skiba
 • 22 października 2019
 • 3 MIN. CZYTANIA
kobieta zwolniona z pracy pakuje swoje rzeczy

Sąd przywróci zwolnionych do pracy bez prawomocnego wyroku

Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dz. U. poz. 1469), dokonano szeregu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Jedna ze zmian dotyczy prawa pracy, a konkretnie zmiany dotychczasowego brzmienia art. 477 (2) § 2 K.p.c.

Znowelizowany przepis zakłada, iż w sytuacji, gdy sąd uzna złożone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo gdy sąd przywróci pracownika do pracy na jego wniosek, może równocześnie w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia tego pracownika. I to do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jak bezpośrednio wynika z treści powyżej przytoczonego przepisu, sytuacja dotyczyć będzie postępowań z odwołania pracownika od wypowiedzenia. Pracodawca będzie zatem miał obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika, zarówno w przypadku uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jak i w przypadku przywrócenia pracownika do pracy.

Ryzyko dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika, mimo nadal toczącego się postępowania, nie powstanie jedynie w przypadku, gdy pracownik będzie dochodził od pracodawcy odszkodowania.

Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika

Przepis mówiący o obowiązku dalszego zatrudniania pracownika nie stanowi novum w przepisach prawa pracy, jednakże modyfikuje go o jeden niebagatelnie istotny element.

W obecnym brzmieniu tego przepisu, sąd może na wniosek pracownika zobowiązać pracodawcę, aby dalej zatrudniał zwolnionego pracownika wyłącznie wtedy, gdy uzna wypowiedzenie za bezskuteczne. Co oznacza, że wyrok w pierwszej instancji musiałby zapaść jeszcze przed końcem okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z uwagi na długotrwałość postępowań sądowych, takie sytuacje właściwie nie mają miejsca. Tak więc dotychczasowa ochrona pracownika była w tym zakresie iluzoryczna.

Jakie koszty poniosą pracodawcy?

Zmiana przepisów oznacza, że pracodawcy dużo wcześniej będą musieli przywrócić pracownika do pracy, nie wiedząc, czy decyzja sądu pozostanie niezmieniona i czy sąd, do którego zostanie wniesione odwołanie ostatecznie nie oddali roszczenia pracownika.

Nie trzeba robić szczegółowych analiz, aby przewidzieć, że zastosowanie tego przepisu w praktyce może spowodować w przedsiębiorstwach personalny chaos i wywołać wiele praktycznych problemów.

Pracodawcy z pewnością będą bali się obsadzać nowymi pracownikami wakaty powstałe na skutek rozwiązania umowy o pracę z poprzednimi pracownikami.

Z praktycznego punktu widzenia tworzenie strategii związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach będzie znacznie utrudnione.

Z korzyścią dla pracownika

Wprowadzona zmiana z całą pewnością jest korzystna dla pracowników, niestety już nie dla firm. Pojawiają się głosy na temat odpowiedzialności za sytuację, gdy sąd odwoławczy nie zgodzi się z sądem pierwszej instancji i oddali powództwo pracownika o przywrócenie do pracy. Czy wówczas pracodawca, który zatrudnił niechcianego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, będzie miał prawo dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. W mojej opinii takiej sytuacji nie można wykluczyć, jednak czas pokaże.

Na zakończenie warto wspomnieć, że nowe brzmienie przepisu art. 477 (2) § 2 K.p.c. będzie miało zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zdjęcie: 123 rf

Zobacz więcej

artykuł
Dobry Start
 • Lilianna Skiba
 • 3 MIN. CZYTANIA
artykuł
aktywny rodzic
 • Lilianna Skiba
 • 8 MIN. CZYTANIA
artykuł
kobieta pracuje w swojej pracowni krawieckiej
 • Lilianna Skiba
 • 7 MIN. CZYTANIA
artykuł
 • Lilianna Skiba
 • 8 MIN. CZYTANIA
artykuł
 • Lilianna Skiba
 • 5 MIN. CZYTANIA
artykuł
Aktywny rodzic
 • Lilianna Skiba
 • 2 MIN. CZYTANIA
artykuł
dwie kobiety analizują dokumenty
 • Lilianna Skiba
 • 5 MIN. CZYTANIA
artykuł
800+ - wszystko co musisz wiedzieć
 • Lilianna Skiba
 • 2 MIN. CZYTANIA
artykuł
B2B vs umowa o pracę
 • Lilianna Skiba
 • 8 MIN. CZYTANIA

+3 tys. mam w newsletterze

© Mamopracuj 2024

Skip to content