Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener (szkolenie zawodowe)

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Kłobuck
 • Data ważności oferty: 15.09.2014
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych poszukuje:

Trenerki/Trenera

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy z podstawami kadr i finansów” w e-Centrum w Kłobucku, woj. śląskie.
 • Szkolenie będzie trwało łącznie 60 godzin (szkolenie grupowe) – średnio 6 godzin dziennie, przez 10 kolejnych dni roboczych.
 • Strony będą związane umową zlecenia od dnia podpisania do dnia zakończenia realizacji działania.
 • Zakres tematyczny szkolenia musi być zgodny z „Programem ogólnym szkolenia” stanowiącym Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 • Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim.
 • Szkolenie będzie obejmowało od 7 do 9 uczestników/-czek.
 • Uczestnikami/-czkami szkolenia będą osoby niepełnosprawne, uczestnicy/-czki projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Termin i miejsce wykonania zamowienia:

 • Termin szkolenia: planowany termin szkolenia to: wrzesień-październik 2014
 • Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województwa śląskiego, w szczególności w e-Centrum w Kłobucku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie wyższe,
 • Posiadają wiedzę i udokumentowane (w wymiarze minimum 120 godzin) doświadczenie szkoleniowca w zakresie profesjonalnego pracownika administracyjno-biurowego z podstawami kadr i finansów,
 • Są osobami fizycznymi, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
 • Nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Osoba do kontaktu: 

Paulina Gleska
Fundacja Aktywizacja
Oddział w Opolu
ul. Ozimska 25, 45-057 Opole
Tel.: [077] 542 19 04
Mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć w:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
do dnia 15.09.2014 do godziny 14:00

Koperta powinna zawierać opis „Oferta na trenera/-kę szkolenia zawodowego – Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy z podstawami kadr i finansów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/09/2014/OP z dnia 01.09.2014r.”

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna na stronie WWW.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Specialist

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC)
Śląskie, Gliwice
Ponad tydzień temu
02.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama