Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener przedsiębiorczości

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Hajnówka
 • Data ważności oferty: 03.07.2014
Fundacja Aktywizacja

W związku z realizacją projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Aktywizacja (Oddział w Białymstoku) poszukuje:

Trenera/Trenerki przedsiębiorczości 

z dominującym komponentem spółdzielczość socjalna do poprowadzenia 90-godz. szkolenia w e-Centrum w Hajnówce.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie „Programu szczegółowego szkolenia” na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego i przekazania Zamawiającemu w formie skryptu,
 • przygotowanie „Programu szczegółowego szkolenia” na podstawie „Programu ogólnego szkolenia” stanowiącego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
 • korekta „Programu szczegółowego szkolenia” lub materiałów, o ile Zamawiający zgłosi Wykonawcy taką konieczność,
 • terminowe przekazanie Zamawiającemu starannie i poprawnie uzupełnionej oraz pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia obejmującej dokumenty powstałe w wyniku wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt. 4 zapytania, co jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia,
 • przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych uczestników/-czek szkolenia,
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości z dominującym komponentem: spółdzielczość socjalna w wymiarze 90 h (szkolenie grupowe oraz indywidualna praca nad realizacją biznesplanu),
 • przygotowanie i przeprowadzenie końcowego sprawdzianu wiedzy uczestników/-czek szkolenia w postaci testu końcowego wiedzy i/lub zadania kontrolnego wymagającego oceny,
 • przygotowanie i przeprowadzenie poprawy końcowego sprawdzianu wiedzy dla uczestników/-czek szkolenia, którzy/-re nie otrzymają zaliczenia w pierwszym terminie,
 • sporządzenie dla każdego/-ej uczestnika/-czki szkolenia indywidualnej opinii dotyczącej postępów bądź dalszych potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolenia po zakończeniu szkolenia z zastosowaniem przekazanego przez Zamawiającego wzoru formularza,
 • podpisanie Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
 • terminowe rozliczenie się z przeprowadzonego szkolenia,
 • współpraca z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu),
 • osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/ Uczestniczki Projektu,
 • uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej w praktyce (podczas przygotowania ćwiczeń i zadań).

Wymagania – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • posiadają wiedzę i udokumentowane (w wymiarze minimum 200 godzin) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, z dominującym komponentem: spółdzielczość socjalna,
 • są osobami fizycznymi, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
 • nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Ofertę należy złożyć w:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok do dnia 03.07.2014 do godziny 12:00.

Koperta powinna zawierać opis:

„Oferta na trenera/-kę szkolenia z zakresu przedsiębiorczości z dominującym komponentem: spółdzielczość socjalna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 28/06/2014/BI z dnia 18.06.2014 r.”

Zapytanie ofertowe z formularzami jest dostępne na stronie: http://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/zamowienia/2531-zapytanie-ofertowe-28-06-2014-bialystok

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama