Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener (instytucje wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Lublin
 • Data ważności oferty: 07.05.2014
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Lublinie poszukuje:

Trenerki/trenera 

do przeprowadzenia szkolenia „Nowe wyzwania stojące przed instytucjami wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2014 r.

Przeprowadzenie 2- dniowego szkolenia dla 50 uczestników. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, w grupach maksymalnie 25 osobowych, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna – 45 minut) dla każdej grupy. Szkolenie może odbywać się w tym samym terminie dla wszystkich grup lub w różnych terminach. Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu woj. lubelskiego wskazanych w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie ROPS.

Wymagania minimum jakie musi spełnić trener:

 • Trener, który posiada wykształcenie wyższe II stopnia na kierunkach społecznych, posiada minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz przeprowadził co najmniej 2 szkolenia z zakresu odpowiadającego tematyce szkolenia.
 • Trener otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie jeżeli wykaże:
 • Dodatkowe doświadczenie kadry dydaktycznej – do zdobycia max 35 pkt.

Punkty zostaną przyznane trenerom, którzy:

 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponad wymagane minimum – max. 15 pkt.

powyżej 5 lat – 10 lat –10 pkt.
powyżej 10 lat – 15 pkt.

 • posiadają doświadczenie w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy– max.10 pkt.

od 2 lat – 5 lat – 5 pkt.
powyżej 5 lat -10 pkt. 

 • przeprowadzili szkolenia z zakresu odpowiadającego tematyce szkolenia ponad wymagane minimum, za każde przeprowadzone szkolenie ponad wymagane minimum 5 pkt

max 10 pkt. (2 szkolenia ponad wymagane minimum)

Zakres szkolenia:

 • Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi:

komunikacja z uczestnikiem ŚDS,
metody motywacji i aktywizacji uczestników ŚDS,
propozycje zajęć terapeutycznych, opracowanie gotowych scenariuszy zajęć,
prowadzenie obserwacji i jej dokumentowanie.

 • Budowanie zespołu wspierająco – aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy:

wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą,
zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej,
zasady skutecznej komunikacji budującej współpracę w zespole,
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności, w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.
poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej.
radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych

 • Sytuacje trudne w kontakcie z uczestnikiem ŚDS – praca z trudnym uczestnikiem ŚDS (studium przypadku).

Trener zobowiązany będzie do przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych. 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: [email protected] z dopiskiem w temacie TRENER/NOWE WYZWANIA.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama