Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Opole
 • Data ważności oferty: 05.03.2014
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych poszukuje:

Trenerki/Trenera

Przedmiotem zamówienia będzie wybór na stanowisko trenera/ki szkoleń z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera i Internetu oraz obsługi pakietu Office na obszarze województwa opolskiego w szczególności: w 2 e-Centrach w Prudniku.

Trener/ka realizował/a będzie zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników/-czek projektu z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera i Internetu oraz obsługi pakietu Office (Microsoft Office lub Open Office).

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilno – prawnej, w wymiarze od 40 do nie więcej niż 200 h miesięcznie w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. Poziom zaangażowania wykonawcy uzależniony będzie od liczby e-Centrów przydzielonych do obsługi.

Każde szkolenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Szkolenie będzie odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. (do uzgodnienia między stronami, na podstawie terminów zaproponowanych przez Zamawiającego).
 • W szkoleniu będzie uczestniczyło od 6 do 16 osób.
 • Szkolenie będzie trwało 40 godzin.
 • Szkolenie będzie realizowane jako szkolenia podstawowe w e-Centrum, w jednym z następujących wariantów (zakresów tematycznych) ustalonych po ostatecznym zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych uczestników:

        a) „Obsługa komputera i Internetu – poziom podstawowy”
        b) „Obsługa komputera i Internetu – poziom zaawansowany”
        c) „Edytor tekstu – poziom podstawowy”
        d) „Edytor tekstu – poziom średniozaawansowany”
        e) „Arkusz kalkulacyjny – poziom podstawowy”
        f) „Arkusz kalkulacyjny – poziom średniozaawansowany”
        g) „Prezentacja multimedialna – poziom podstawowy”
        h) „Prezentacja multimedialna – poziom średniozaawansowany”.

 • Szkolenie organizowane w następującym trybie: dni robocze.

Uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby niepełnosprawne, uczestnicy projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie minimum średnie
 • posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniami objętymi niniejszym zapytaniem (min. 200 godzin udokumentowanego doświadczenia)
 • są osobami fizycznymi, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą)
 • nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Paulina Gleska
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
tel. 508 501 336, 77 542 19 03
e-mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć w:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
do dnia 05.03.2014 do godziny 16:00
Koperta powinna zawierać opis „Oferta na trenera/-kę szkolenia komputerowego podstawowego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 73/02/2014 z dnia 19.02.2014 r.”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne na stronie

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama