Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Byczyna
 • Data ważności oferty: 18.03.2014
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych poszukuje:

Trenerki/Trenera

z zakresu języka angielskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/szkoleń z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym na obszarze województwa opolskiego, a w szczególności: w e-Centrum w Byczynie.
 • Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilno – prawnej, (umowa zlecenie) w wymiarze od 40 do nie więcej niż 200 h miesięcznie w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. Poziom zaangażowania wykonawcy uzależniony będzie od liczby e-Centrów, (lokalnych punktów realizacji projektu) przydzielonych do obsługi.

Każde szkolenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Szkolenie będzie odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. (do uzgodnienia między stronami, na podstawie terminów zaproponowanych przez Zamawiającego).
 • W szkoleniu będzie uczestniczyło od 6 do 16 osób.
 • Szkolenie będzie trwało 40 godzin.
 • Szkolenie będzie realizowane w jednym z następujących wariantów ustalonym po ostatecznym zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych uczestników:

         „Język angielski – poziom podstawowy A1”
         „Język angielski – poziom podstawowy A2”
         „Język angielski – poziom średniozaawansowany B1”
         „Język angielski – poziom średniozaawansowany B2”.

 • Szkolenie organizowane w następującym trybie: dni robocze i/lub weekendy.
 • Uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby niepełnosprawne, uczestnicy/-czki projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego
 • lub posiadają wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku lingwistyka stosowana (lub kierunku pokrewnym) w zakresie języka angielskiego, lub są absolwentami Nauczycielskiego Kolegium Językowego w zakresie języka angielskiego,
 • posiadają wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć (lekcji, kursów, szkoleń) z języka angielskiego w liczbie minimum 200 godzin,
 • są osobami fizycznymi, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
 • nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Osoby uprawnione do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami:

Paulina Gleska
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
tel. 508 501 336, 77 542 19 03
e-mail: [email protected]

Sposób aplikacji:

Ofertę należy złożyć w: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu, ul. Ozimska 25, 45-057 Opole
do dnia 18.03.2014 do godziny 12:00
Koperta powinna zawierać opis „Oferta na trenera/-kę szkolenia z języka angielskiego na zapytanie nr. 04/03/2014 z dnia 04.03.2014”

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama