Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trenerka/Trener

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 28.02.2014
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatu z zakresu efektywnego zarządzania czasem dla beneficjentów projektu systemowego „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia, usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ośrodek poszukuje:

  Trenerki/Trenera

  do rzeprowadzenia jednodniowego (8 godzin zegarowych) warsztatu z zakresu efektywnego zarządzania czasem dla 18 beneficjentów (osoby dorosłe) projektu systemowego „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia, usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca powinien zapewnić materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz certyfikaty/dyplomy ukończenia warsztatu. W czasie zajęć Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności uczestników. Ponadto Wykonawca powinien zapewnić usługę cateringową w postaci jednego ciepłego posiłku (obiad) dla każdego uczestnika oraz bufet kawowy z przekąskami w czasie przerw w dniu warsztatu.

  Cel warsztatu:

  • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
  • Dostarczenie wiedzy i wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy,
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i tzw. „złodziejami czasu”,
  • Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem,
  • Wypracowanie metod zarządzania czasem.

  Program obejmować powinien następujące elementy:

  • Autodiagnoza zarządzania czasem,
  • Techniki zarządzania czasem,
  • Wyznaczenie celów i planowanie (m. in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe),
  • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne, zasady Pareto, ABC, WARTO,
  • Złodzieje czasu,
  • Przyczyny i metody walki ze zwlekaniem,
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie.

  Termin realizacji: marzec 2014 r.

  Warsztat powinien odbywać się w godzinach od 8:30 do 16:30 w dniu roboczym. Termin zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Specyfikacja grupy:

  Grupę warsztatową stanowią Beneficjenci projektu systemowego w wieku 19 – 56 lat, osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w większości z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, korzystające ze wsparcia tut. OPS.

  Zaplecze techniczne: zamawiający zapewnia pomoc w realizacji szkolenia gwarantując:

  • salę szkoleniową w siedzibie przy ul. Plutonowych 10 wraz z wyposażeniem (flipchart, rzutnik, artykuły papiernicze i biurowe),
  • pomoc w przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla Beneficjentów (oznakowanie logotypami EFS i POKL zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie),
  • pomoc w przygotowaniu listy obecności Beneficjentów na zajęciach (oznakowanej logotypami EFS i POKL zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie),
  • pomoc w przygotowaniu dyplomów dla Beneficjentów po zakończonym szkoleniu (oznakowanie logotypami EFS i POKL zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie).

  Cena usługi powinna zawierać:

  • koszty przeprowadzenia warsztatu,
  • koszty materiałów szkoleniowych,
  • koszty wydania certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie szkolenia,
  • koszty wyżywienia (bufet kawowy + obiad).

  Warunki udziału w postępowaniu:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG,
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • udokumentowane wykształcenie wyższe osoby prowadzącej warsztat (posiadanie dyplomu trenera umiejętności społecznych – jako dodatkowy atut),
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu efektywnego zarządzania czasem w wymiarze minimum 8 godzin szkoleniowych (jedno szkolenie) w okresie ostatniego roku przed terminem składania ofert (oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem nr 1),
  • szczegółowy program warsztatu wraz z harmonogramem (zawierający wymagane elementy programu),
  • oferta cenowa (brutto) za warsztat, zgodna w treści z Załącznikiem nr 2,
  • oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem (Zamawiającym), zgodne w treści z Załącznikiem nr 3,
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/treningów dla Klientów OPS – jako dodatkowy atut.

  Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2014 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoba do kontaktu: Ewelina Michta, tel. (22) 673 54 12 wew. 39 lub 698 171 616 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

  Szczegóły zamówienia znajdziesz tutaj.

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Fundraiser/ka

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  Tydzień temu
  28.09.2022

  Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Junior Data Analyst

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Project Manager Assistant | Dział Define | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Dyrektor ds. operacyjnych w dziale Doradztwa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Projektant/ka do instalacji sanitarnych-elektrycznych w zespole Kosztorysowym | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Asystent/ka działu fundraisingu

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Mentorka/Mentor

  Fundacja Wolna Szkoła
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Project Manager | Dział Define | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  20.09.2022

  Automation and Integration Test Engineer

  Credit Suisse Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  3 tygodnie temu, 2022-09-14
  14.09.2022

  Asystent/ka ds. administracyjnych | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  12.09.2022

  Specjalista ds. podatków

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  12.09.2022

  Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  12.09.2022

  Product Development Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Senior Software Developer (SDV project)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Java Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  IT Solution Architect Data Analytics & Big Data

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Teamcenter Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Test Automation Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  SAP CO Functional Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Front-End Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  SAP FI Consultant (Accounts Payable)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Java Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  SAP S/4HANA Supply Chain Consultant (SAP EWM/TM)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  26.09.2022

  Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  12.09.2022

  Magister Farmacji

  Dr.Max
  Mazowieckie, Legionowo
  Miesiąc temu
  07.09.2022

  Magister Farmacji

  Dr.Max
  Mazowieckie, Płock
  Miesiąc temu
  07.09.2022

  ABAP SAP Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Senior SAP SD Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Data Engineer – Knowledge Graph Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Specjalista ds. rekrutacji IT

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  ABAP Development Architect

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Senior Java Developer (Backend)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  SAP QM Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Technical Consultant IT Quality Management

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  C# Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  Product Development Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  CI/CD DevOps Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022

  SAP PP Consultant with German language

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  27.09.2022
  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama