Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trener/trenerka

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Krostoszowice
 • Data ważności oferty: 19.12.2013
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych poszukuje:

Trenera/ki szkolenia 

z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera i Internetu oraz obsługi pakietu Office na obszarze województwa śląskiego w e-Centrum w Krostoszowicach.

Każde szkolenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Szkolenie będzie odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. (do uzgodnienia między stronami, na podstawie terminów zaproponowanych przez Zamawiającego).
 • W szkoleniu będzie uczestniczyło od 6 do 16 osób.
 • Szkolenie będzie trwało 40 godzin.
 • Szkolenie będzie realizowane jako szkolenia podstawowe w e-Centrum, w jednym z następujących wariantów (zakresów tematycznych) ustalonych po ostatecznym zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych uczestników.
 • Uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby niepełnosprawne, uczestnicy projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie minimum średnie
 • posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze podstaw obsługi komputera i Internetu (min. 200 godzin udokumentowanego doświadczenia)
 • są osobami fizycznymi, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą)
 • nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z potencjalnymi wykonawcami:

Paulina Gleska
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25, 45-057 Opole
tel. [077] 542 19 03
e-mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć w:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. ul. Ozimska 25, 45-057 Opole
do dnia 19.12.2013 do godziny 16:00

Koperta powinna zawierać opis „Oferta na trenera/-kę szkolenia podstawowego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 09/12/2013 z dnia 05.12.2013 r.” 

Szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama