Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Terapeuta/Terapeutka Integracji Sensorycznej

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Strzelin
 • Data ważności oferty: 24.08.2018
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

W związku z realizacją projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania:

Poszukuje Kandydata / Kandydatkę na stanowisko 

Terapeuty / Terapeutki Integracji Sensorycznej

 

Praca na stanowisku terapeuty/ki integracji sensorycznej obejmować będzie zadania polegające na udzielaniu indywidualnego wsparcia terapeutycznego z zakresu integracji sensorycznej skierowanego do co najmniej 8 uczniów/uczennic – osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Docelowo, indywidualne wsparcie poszczególnych dzieci prowadzić ma do:

 • polepszenia koordynacji motoryki małej i dużej,
 • złagodzenia nadreaktywności / podreaktywności,
 • poprawy odbioru wrażeń sensorycznych,
 • poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych,
 • poprawy sprawności fizycznej,
 • poprawy relacji społecznych,
 • zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń,
 • kontroli emocji, koncentracji uwagi,
 • wzrostu poczucia własnej wartości.

Wymagania Stawiane Wobec Osoby Zatrudnionej (Wykonawcy Zadania):

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończony kurs zawodowy Integracji Sensorycznej II stopnia lub ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z zakresu integracji sensorycznej z osobami z niepełnosprawnościami (mile widziane doświadczenie z osobami/dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • kandydat / kandydatka – Wykonawca będzie realizował działanie osobiście lub zapewni terapeutę / terapeutów integracji sensorycznej dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV),
 • znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością dzieci oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci,
 • dyspozycyjność, mobilność,
 • wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność w realizacji prac,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów społecznych, kreatywność, pomysłowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
 • stosowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Wymagane Dokumenty Aplikacyjne:

 • Życiorys zawodowy / Curriculum Vitae (CV) wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 • Oferta cenowa (Załącznik nr 1);
 • Kserokopie dyplomów/certyfikatów/świadectw/zaświadczeń potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających pojedynczo lub łącznie min. 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana.
 • Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 • Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W sprawach związanych z postępowanie proszę kontaktować się pod numerem telefonu 794 587 136. Dopuszcza się komunikowanie, również za pomocą poczty elektronicznej (e‑mail: [email protected]).

Termin i Sposób Składania Dokumentów Aplikacyjnych:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r.
 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w jednej z wymienionych form :
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Biura Projektów Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznegoul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

lub

 • pocztą/kurierem tradycyjną/ym (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 17:00

lub

 • pocztą elektroniczną – poprzez wysyłkę zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: [email protected]
 • Dokumenty aplikacyjne składane drogą pocztową lub elektroniczną powinny zostać opatrzone tytułem o następującej treści: „Rekrutacja na stanowisko: Terapeuta/ka integracji sensorycznej”

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia w załączonych załącznikach

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Logista Wydziałowy

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Płatny Staż w Dziale Produkcji

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Internal Material Flow Specialist

Robert Bosch
Dolnośląskie, Dobromierz
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Specialist of Component and Appliance Testing

Robert Bosch
Dolnośląskie, Dobromierz
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Python Developer

NOKIA Solutions and Networks
Dolnośląskie, Wrocław
Ponad tydzień temu
22.11.2023

Process Expert (Lead Plant Function)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
22.11.2023

Specjalista w dziale Utrzymania Ruchu

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
22.11.2023

Logistics Expert (Supply Chain)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
22.11.2023

Specjalista ds. Logistyki (Kontakt z Klientem)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad tydzień temu
22.11.2023

Specjalista ds. Wysyłki Wyrobów Gotowych

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Dwa tygodnie temu
19.11.2023

Specjalista ds. Jakości w Logistyce

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Dwa tygodnie temu
19.11.2023

Specjalista ds. IT i Digitalizacji Procesów

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Dwa tygodnie temu
19.11.2023

Koordynator ds. Logistyki (Kontakt z Klientem)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2023

Operator Produkcji

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2023

Inżynier Procesu (Centrum Kompetencji)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Process and Industrialization Engineer for black steel tanks

Robert Bosch
Dolnośląskie, Dobromierz
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Financial Controller (HC/HR Controlling & Material Controlling)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Kierownik logistyki ds. planowania i kontaktu z klientem

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

IT System Project Leader

Robert Bosch
Dolnośląskie, Dobromierz
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Inżynier ds. Symulacji (FEA)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Koordynator Zespołu Inżynieryjnego

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023

Software Engineer III, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Financial Controller (Logistics & Sales Controlling)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
2 miesiące temu
03.10.2023

Płatny staż w dziale Intralogistyki

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
2 miesiące temu
03.10.2023

Płatny Staż Wsparcie Działu IT (Helpdesk)

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
2 miesiące temu
03.10.2023

Simulation Software Engineer

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
2 miesiące temu
03.10.2023

Software Engineer - Tool Developer

Robert Bosch
Dolnośląskie, Mirków
2 miesiące temu
03.10.2023

Production Engineer - Processes and Methods

Robert Bosch
Dolnośląskie, Dobromierz
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama