Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Specjalistka/Specjalista ds. programowania i polityk UE

 • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 04.03.2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną w celu zarządzania badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty realizowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wsparcia rozwoju naukowców. Centrum pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej dla trzech programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalistki/specjalisty ds. programowania i polityk UE

w Dziale Programowania i Projektów Systemowych

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: DPS_SPPUE_S1
Oferta ważna do: 4.03.2014 r.

Główne zadania pracownika na tym stanowisku:

Udział przygotowywaniu i aktualizacji dokumentów programowych i aplikacyjnych koniecznych do udzielenia dofinansowania w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środków krajowych, tj.:

 • udział w opracowywaniu i aktualizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków EFRR w części dotyczącej działalności NCBR;
 • opracowywanie i aktualizacja założeń programów krajowych NCBR finansowanych ze środków EFRR lub ze środków krajowych;
 • przygotowywanie i aktualizacja szczegółowych opisów osi priorytetowych programów operacyjnych w zakresie działań realizowanych przez Centrum;
 • przygotowywanie założeń do konkursów oraz opracowywanie regulaminów przeprowadzania konkursów ogłaszanych w ramach programów Centrum;
 • określanie katalogu kryteriów wyboru projektów;
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do uzyskania wsparcia oraz wzorów umów o dofinansowanie;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z obszaru B+R oraz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
 • monitorowanie kierunków rozwoju polityki spójności oraz innych unijnych polityk 
 • i strategii odnoszących się do polityki spójności;
 • koordynacja udziału przedstawicieli NCBR w komitetach, zespołach i grupach roboczych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych.

Wymagania konieczne stawiane kandydatom: 

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem funduszy unijnych lub programów i instrumentów finansowanych ze środków publicznych wspierających prace badawczo-rozwojowe;
 • znajomość zasad prowadzenia polityki rozwoju (regulacje krajowei UE), w tym znajomość regulacji z zakresu funduszy strukturalnych: ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzeń unijnych dot. funduszy strukturalnych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office ( w szczególności Power Point i Word);
 • samodzielność i inicjatywa;
 • umiejętność współpracy oraz pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz wygłaszania prezentacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • nienaganna postawa etyczna.

Zadanie rekrutacyjne:

przygotowanie notatki na temat: Wsparcie udzielane przez NCBR w obszarze B+R w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz główne zmiany wynikające z projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – konsekwencje i ryzykadlaNCBR (notatka dla Kierownika Działu Programowania i Projektów Systemowych, max. 2 strony A4).

Atutami będą:

 • wykształcenie wyższeprawnicze, ekonomiczne, administracyjne;
 • znajomość dokumentów strategicznych dot. sektora B+R na poziomie krajowym i UE;
 • znajomość dokumentów programowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych i aplikacyjnych koniecznych do udzielenia dofinansowania ze środków EFRR lub EFS lub programów wspierających sferę B+R finansowanych z innych źródeł,
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
 • szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych, ochrony własności intelektualnej lub pomocy publicznej.

Oferujemy: 

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • motywujące warunki pracy i stabilność zatrudnienia;
 • formę zatrudnienia: umowę o pracę – etat;
 • ciekawą, ambitną pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny oraz notatkę na zadany temat prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] do dnia 4 marca 2014 r. W tytule wiadomości koniecznie prosimy wpisać DPS_SPPUE_S1. Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Informacje dotyczące wynagrodzeń znajdują się w RozporządzeniuMNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Fundraiser/ka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
28.09.2022

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Junior Data Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Project Manager Assistant | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Dyrektor ds. operacyjnych w dziale Doradztwa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Projektant/ka do instalacji sanitarnych-elektrycznych w zespole Kosztorysowym | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Asystent/ka działu fundraisingu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Mentorka/Mentor

Fundacja Wolna Szkoła
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.09.2022

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
20.09.2022

Automation and Integration Test Engineer

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2022-09-14
14.09.2022

Asystent/ka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
12.09.2022

Specjalista ds. podatków

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
12.09.2022

Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
12.09.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Senior Software Developer (SDV project)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

IT Solution Architect Data Analytics & Big Data

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Teamcenter Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Test Automation Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

SAP CO Functional Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Front-End Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

SAP FI Consultant (Accounts Payable)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

SAP S/4HANA Supply Chain Consultant (SAP EWM/TM)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
26.09.2022

Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
12.09.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Legionowo
Miesiąc temu
07.09.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Płock
Miesiąc temu
07.09.2022

ABAP SAP Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Senior SAP SD Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Data Engineer – Knowledge Graph Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Specjalista ds. rekrutacji IT

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

ABAP Development Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Senior Java Developer (Backend)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

SAP QM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Technical Consultant IT Quality Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

C# Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

CI/CD DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022

SAP PP Consultant with German language

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
27.09.2022
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama