Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Specjalistka ds. badawczych

 • Wymiar czasu: niepełny
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 08.02.2016
Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

Specjalisty ds. badawczych

Wymiar pracy: 0,8 etatu (32 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie co najmniej wyższe, o profilu socjologicznym: antropologia społeczna, historia kulturowa, inne z zakresu historii społecznej,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia badań, diagnozy społecznej, analiz w zakresie struktur, procesów i reguł społecznościowych, współczesnych przemian społeczno-kulturowych,
 • gruntowna wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
 • bardzo dobra znajomość historii najnowszej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji lub zarządzania projektem,
 • doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • łatwość wystąpień publicznych, odporność na stres,
 • znajomość przepisów, procedur i funkcjonowania struktur instytucji publicznych,
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań/analiz w obszarze migracji,
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji samorządowej,
 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość środowisk i organizacji polonijnych z uwzględnieniem emigracji współczesnej,
 • wykaz publikacji naukowych i popularyzatorskich,
 • opis dorobku naukowego i doświadczenia dydaktycznego.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.

Zakres zadań:

 • organizacja i koordynacja projektów badawczo-społecznych dotyczących historii emigracji z Polski i ziem polskich oraz współczesnych ruchów migracyjnych na świecie,
 • nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi projektami oraz tworzenie analiz, opracowań i ekspertyz na potrzeby działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
 • współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą
 • planowanie i koordynacja działań wydawniczych Muzeum dotyczących publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • organizacja debat, sesji i konferencji w zakresie tematów będących przedmiotem działania Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys – CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Propozycja artykułu podsumowującego działania, rolę obecną i przyszłą, a także pozycję Muzeum Emigracji w Gdyni w kontekście bieżących wydarzeń w Europie dot. migracji uchodźców.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 8 luty 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalista ds. badawczych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dzisiaj
12.04.2024

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
25.03.2024

Poland Dev Arch/Manager, Charles River Development, Vice President

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
25.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama