Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Specjalista ds. projektów / Specjalista ds. wsparcia w regionach

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 31.01.2018
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. projektów / Specjalista ds. wsparcia w regionach

Jesteś zainteresowany/a pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?
Masz doświadczenie w realizacji działań/projektów szkoleniowych?
Jesteś otwarty/a na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś/abyś się rozwinąć?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:

 • Pracę w dużej organizacji pozarządowej
 • Możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
 • Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
 • Możliwość rozwoju w obszarze szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe
 • Pracę w różnorodnym zespole
 • Możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z Polski i z zagranicy
 • Pracę w centrum Warszawy
 • Umowę o pracę na pełen etat

Kluczowe zadania na stanowisku Specjalisty ds. wsparcia w regionach w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”:

 • Koordynacja działań projektowych w regionach poprzez bieżący kontakt z personelem projektu w Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
 • Wsparcie merytoryczne dla personelu pracującego w regionach w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe
 • Monitoring wskaźników w zakresie prowadzonych szkoleń odnoszących się do działań realizowanych w poszczególnych regionach
 • Zbieranie danych dot. potrzeb w zakresie tematów szkoleń w poszczególnych regionach i konsultowanie ww. potrzeb z personelem projektu, ze szczególnym uwzględnieniem Eksperta ds. szkoleń i Eksperta ds. szkolenia osób z niepełnosprawnościami
 • Bieżąca współpraca z zespołem projektowym w Pionie Usług i innych jednostkach Fundacji
 • Udział w spotkaniach personelu projektu po stronie Fundacji i Partnerów projektu w zakresie realizacji planu szkoleń w poszczególnych regionach
 • Realizacja innych zadań wskazanych przez przełożonych

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji działań koordynacyjnych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym prowadzenia monitoringu wskaźników dot. realizacji projektu,
 • doświadczenie w realizacji projektów lub działań we współpracy z jednostkami terenowymi lub partnerami,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 • znajomość „Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” dostępnych na stronie internetowej: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/),
 • znajomość „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020”
 • znajomość Kodeksu Kodeks etyki współpracy z przedsiębiorcami w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dostępnego na stronie internetowej https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-15-Kodeks_wspolpracy_z_przedsiebiorcami.pdf

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w koordynacji wsparcia w regionach
 • wykształcenie wyższe

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31.01.2018 r. na adres: [email protected] i podanie tematu maila: Specjalista/ka ds. projektów/Specjalista ds. wsparcia w regionach

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).” Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.11.2023

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.11.2023

iOS App Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.11.2023

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Android App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

iOS App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Analityk Danych w Dywizji Home Comfort

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Płatny Staż w Dziale Podatkowym

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Internal Auditor

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
20.11.2023

Dynamics 365 F&O Functional Analyst (Finance)

Avanade
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
14.11.2023

Compensation & Benefits Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
09.11.2023

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Junior Client Relations Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Koordynator | Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Software Engineer III, Infrastructure, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Mobile (iOS), Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Product Manager, Google Kubernetes Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Technical Lead Manager, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Site Reliability Engineering, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer II, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Front End, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Technical Lead, Google Cloud VMware Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Systems Development Engineer, Baremetal Regional Extensions, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama