Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Psycholog z doradztwem zawodowym

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
 • lokalizacja: Kielce
 • Data ważności oferty: 27.05.2013
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"

  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Rest-Gest informuje, że w ramach projektu pn. Spółdzielnie socjalne wsparcie dla Niesłyszących planuje podpisać umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie) z 1 osobą

  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy zlecenie z psychologiem/doradcą zawodowym w ramach projektu pn. Spółdzielnie Socjalne Wsparcie dla Niesłyszących realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Umowa będzie obejmować w swoim zakresie:
  • Przeprowadzenie testów kompetencji podczas rekrutacji do projektu;
  • Analiza potrzeb uczestników na etapie rekrutacji;
  • Opiniowanie dokumentów podczas rekrutacji do projektu;
  • Zdiagnozowania potrzeb doradczo-szkoleniowych ;
  • Opracowania Indywidualnych Planów Działania .
  1. Wymagane udokumentowanie przeprowadzonych spotkań:
  • Przedstawienie opracowanego testu kompetencji;
  • Przedstawianie pisemnego raportu z przeprowadzonych spotkań ze wskazaniem na ilości przeprowadzonych testów kompetencji podczas rekrutacji wraz z opiniami;
  • Przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonych diagnoz opiekuńczo doradczych;
  • Przedstawienie opracowanych Indywidualnych Planów Działania dla każdego OP.
  1. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe – psychologiczne , doradztwo zawodowe
  • doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi
  • doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji,
  • odpowiedzialność, konsekwencja i systematyczność.
  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • kopia dowodu osobistego,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • CV,
  • list motywacyjny.

  5. Warunki zatrudnienia

  • umowa zlecenie
  • 105h

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w: Biurze Projektu do 27.05.2013

  w godzinach: od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu

  Ul. Paderewskiego 20

  25-004 Kielce

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na psychologa do projektu pn. Spółdzielnie Socjalne Wsparcie dla Niesłyszących

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama