Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Psycholog

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 05.06.2019
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Centrum Integracja w Warszawie realizujące projekt: „Aktywnie zdobywaj pracę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog

Miejsce: Centrum Integracja w Warszawie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ samozatrudnienie

Zakres wykonywanych czynności:

 • Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektów
 • Prowadzenie rozmów z kandydatami w celu określenia ich potencjału i motywacji do udziału w projekcie
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna zgodna z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością
 • Analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji, wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy
 • Prowadzenie warsztatów grupowych dla beneficjentów projektu
 • Przygotowywanie raportów o stanie realizacji wskaźników projektu
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wzorami
 • Stosowanie zasad ochrony danych osobowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Postępowanie zgodnie z etyką zawodową psychologa
 • Wiedza na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych /rodzaje, stopnie niepełnosprawności, możliwości, bariery
 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (mile widziane)
 • Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego
 • Umiejętność pracy w zespole oraz punktualność
 • Znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w profesjonalnym zespole

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.

Aplikacja zawierająca:

 • CV
 • list motywacyjny wraz z proponowaną stawką brutto za godzinę konsultacji

winna być złożona e-mailowo do dnia 05.06.2019 na adres: [email protected]

Temat wiadomości e-mail: Psycholog Warszawa – imię i nazwisko

Aplikację można złożyć również osobiście w siedzibie: Centrum Integracja ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chce Pani /Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również RODO, informuję, iż:

Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji;

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (w zakresie i na warunkach określonych art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (w zakresie i na warunkach określonych w art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w zakresie i na warunkach określonych w art. 17 i 18 RODO), a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w zakresie i na warunkach określonych w art. 20 RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – SPI zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO.). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne oraz dane niewymagane przepisami Kodeksu pracy) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez SPI, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SPI. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami czy na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPI na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

do celów przyszłych rekrutacji, jeśli taką zgodę wyrażono, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i Państwa prawami w tym zakresie prosimy kontaktować się poprzez e-mail.: [email protected], lub listownie na Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (dalej SPI);

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
28.11.2023

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
28.11.2023

iOS App Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
28.11.2023

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
5 dni temu
24.11.2023

Android App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

iOS App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Analityk Danych w Dywizji Home Comfort

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Płatny Staż w Dziale Podatkowym

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Internal Auditor

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
21.11.2023

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
20.11.2023

Finance Assistant (full-time or part-time)

DRC Danish Refugee Council
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
17.11.2023

Dynamics 365 F&O Functional Analyst (Finance)

Avanade
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
14.11.2023

Compensation & Benefits Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.11.2023

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Junior Client Relations Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Koordynator | Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2023

Software Engineer III, Infrastructure, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Mobile (iOS), Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Product Manager, Google Kubernetes Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Technical Lead Manager, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Site Reliability Engineering, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer II, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Front End, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Technical Lead, Google Cloud VMware Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Software Engineer III, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Systems Development Engineer, Baremetal Regional Extensions, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.11.2023

Legal counsel

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
30.10.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama