Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Psycholog

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 05.06.2019
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Centrum Integracja w Warszawie realizujące projekt: „Aktywnie zdobywaj pracę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog

Miejsce: Centrum Integracja w Warszawie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ samozatrudnienie

Zakres wykonywanych czynności:

 • Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektów
 • Prowadzenie rozmów z kandydatami w celu określenia ich potencjału i motywacji do udziału w projekcie
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna zgodna z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością
 • Analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji, wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy
 • Prowadzenie warsztatów grupowych dla beneficjentów projektu
 • Przygotowywanie raportów o stanie realizacji wskaźników projektu
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wzorami
 • Stosowanie zasad ochrony danych osobowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Postępowanie zgodnie z etyką zawodową psychologa
 • Wiedza na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych /rodzaje, stopnie niepełnosprawności, możliwości, bariery
 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (mile widziane)
 • Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego
 • Umiejętność pracy w zespole oraz punktualność
 • Znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w profesjonalnym zespole

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.

Aplikacja zawierająca:

 • CV
 • list motywacyjny wraz z proponowaną stawką brutto za godzinę konsultacji

winna być złożona e-mailowo do dnia 05.06.2019 na adres: [email protected]

Temat wiadomości e-mail: Psycholog Warszawa – imię i nazwisko

Aplikację można złożyć również osobiście w siedzibie: Centrum Integracja ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chce Pani /Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również RODO, informuję, iż:

Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji;

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (w zakresie i na warunkach określonych art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (w zakresie i na warunkach określonych w art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w zakresie i na warunkach określonych w art. 17 i 18 RODO), a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w zakresie i na warunkach określonych w art. 20 RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – SPI zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO.). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne oraz dane niewymagane przepisami Kodeksu pracy) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez SPI, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SPI. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami czy na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPI na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

do celów przyszłych rekrutacji, jeśli taką zgodę wyrażono, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i Państwa prawami w tym zakresie prosimy kontaktować się poprzez e-mail.: [email protected], lub listownie na Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (dalej SPI);

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
15.05.2024

2024 EMEA Returnship Program - Warsaw

Goldman Sachs
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
09.05.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-04-30
30.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2024

Agile Master

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Systemów Audio

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Embedded Systems Test Engineer - Senior [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Junior IT Application Specialist (Digital) - Bosch IT Competence Center Warsaw

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2024

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
18.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama