Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Psycholog

 • Wymiar czasu: niepełny
 • lokalizacja: Nałęczów
 • Data ważności oferty: 15.01.2016
MOPS w Nałęczowie

MOPS w Nałęczowie zatrudni na podstawie umowy zlecenie, ok. 16-20 godzin tygodniowo:

Psychologa

Do zadań psychologa będzie należało w szczególności:

 • pomoc psychologiczna w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi m.in. uzależnieniem osób dorosłych i młodzieży, kryzysem w rodzinie, problemami opiekuńczo – wychowawczymi, niezaradnością życiową
 • popularyzowanie w środowisku lokalnym tematyki związanej z zapobieganiem i skutkami przemocy domowej, uzależnieniem itp.
 • współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania skutkom przemocy domowej oraz problemom wymienionym wyżej,
 • indywidualny kontakt z osobami doświadczającymi w/w problemów mającym na celu wsparcie w działaniu oraz edukację (poszerzanie wiedzy o zjawisku),
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą oraz innymi problemami,
 • wsparcie dla dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie, uzależnieniem oraz w/w problemami,
 • wsparcie dla rodziców mającym na celu wypracowanie sposobów radzenia sobie z problemami dydaktycznymi bądź wychowawczymi
 • edukowanie na temat choroby alkoholowej osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 • motywowanie w/w osób do zmiany zachowań i stylu życia,
 • udzielaniu wsparcia osobom potrzebującym,
 • prowadzenie treningu asertywnych zachowań w/w osób,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego w/w osób,
 • ścisła współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
 • udzielanie wsparcia psychologicznego także w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które ze względu na stan zdrowia albo inną uzasadnioną sytuację nie mogą zgłosić się po pomoc,
 • udział w interwencjach kryzysowych w środowisku lokalnym,
 • wsparcie pracowników socjalnych podczas interwencji kryzysowych w środowisku,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej.

Mile widziane osoby z doświadczeniem w pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz pracy z dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected] do dnia 15 stycznia 2016 r. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie „Oferta psycholog”. W treści wiadomości prosimy o podanie kwoty wynagrodzenia brutto za godzinę (60minut), lub wynagrodzenia brutto za całość tj 16-20 godzin w tygodniu.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama