Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Pracownik socjalny

 • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 30.09.2014
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów

Pracownik socjalny – praca na zastępstwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ( przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona najsłabszych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym).

poprzez:

 1. Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i planowanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 4. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy życiowe będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.
 5. Wspieranie osób i rodzin w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życiowych.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami kierownika.

Miejsce pracy Praca w budynku Ośrodka i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w platformę i windę umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść, dostosowanych do wózków inwalidzkich. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów z klientami, również telefonicznych oraz przemieszczaniem się w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) i wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie : Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 182 z późn. zm.)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,
2.Umiejętność pracy w zespole
3.Wysokie umiejętności komunikacyjne
4.Umiejętność radzenia sobie ze stresem 5.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność 6.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

7.Preferowane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A Warszawa lub drogą elektroniczną [email protected]

Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Koordynator | Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Infrastructure, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Senior Software Engineer, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Product Manager, Google Kubernetes Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Technical Lead Manager, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Senior Software Engineer, Site Reliability Engineering, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Przedwczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Front End, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Przedwczoraj
04.12.2023

Technical Lead, Google Cloud VMware Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Systems Development Engineer, Baremetal Regional Extensions, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
04.12.2023

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
28.11.2023

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
28.11.2023

iOS App Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
28.11.2023

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Android App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

iOS App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Analityk Danych w Dywizji Home Comfort

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Płatny Staż w Dziale Podatkowym

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Internal Auditor

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
20.11.2023

Dynamics 365 F&O Functional Analyst (Finance)

Avanade
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
14.11.2023

Compensation & Benefits Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
09.11.2023

Junior Client Relations Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
07.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama