Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Pracownik biurowy POKL

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 16.05.2014
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - FAOW

Zarząd Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (faow.org.pl) ogłasza nabór ofert na wykonywanie czynności:

Pracownika obsługi Krajowego Centrum 

w projekcie „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie ul. Smolna 13. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony – na okres realizacji projektu tj. do 31 lipca 2014r. (z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące tj do 30.09.2014)

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub dwuletnie w pracy biurowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności pracownika obsługi Krajowego Centrum,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne i skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów zasady efektywnego zarządzania finansami,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Wiedza z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej poparta doświadczeniem lub wykształceniem,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność, samodzielność, sumienność,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • Świadczenie usług informacyjnych i doradczych organizacjom pozarządowym, uczestniczkom i uczestnikom projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”,
 • Udzielanie informacji i doradztwo w zakresie: prawa, finansów, księgowości, wypełniania dokumentów aplikacyjnych o dotację oraz realizacja i rozliczanie projektów,
 • Inkubacja NGO – pomoc w opracowaniu statutu, w organizowaniu spotkań założycielskich i w procesie rejestracji organizacji,
 • Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych (kserowanie, poszukiwanie informacji w Internecie, pomoc w wypełnianiu dokumentów i generatorów wniosków),
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu,
 • Promocja projektu,
 • Współpraca z pracownikami zatrudnionymi w projekcie w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji,
 • Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 • C.V,
 • Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie określone w pkt. 2 wymagań niezbędnych,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności pracownika obsługi Krajowego Centrum,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony,
 • Praca w siedzibie pracodawcy oraz poza siedzibą,
 • Praca w zespole,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami wymienionymi należy złożyć w siedzibie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ul. Smolna 13 pok. 307 do dnia 15 maja 2014r, do godz. 10.00 z dopiskiem „Oferta nr 1/2014”(liczy się data i godzina wpływu oferty do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich).

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wyłonione w drodze naboru ofert nie będą odsyłane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski uzyskane od tłumacza przysięgłego. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Planujemy przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w ustalonym przez nas terminie.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Koordynator | Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Infrastructure, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Senior Software Engineer, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Product Manager, Google Kubernetes Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Technical Lead Manager, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Senior Software Engineer, Site Reliability Engineering, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Wczoraj
04.12.2023

Software Engineer III, Front End, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Wczoraj
04.12.2023

Technical Lead, Google Cloud VMware Engine

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Systems Development Engineer, Baremetal Regional Extensions, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
04.12.2023

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
28.11.2023

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
28.11.2023

iOS App Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
28.11.2023

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
24.11.2023

Android App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

iOS App Developer [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Analityk Danych w Dywizji Home Comfort

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Płatny Staż w Dziale Podatkowym

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Internal Auditor

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
20.11.2023

Dynamics 365 F&O Functional Analyst (Finance)

Avanade
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2023-11-14
14.11.2023

Compensation & Benefits Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
09.11.2023

Junior Client Relations Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
07.11.2023

Software Engineer III, Mobile (iOS), Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
06.11.2023

Senior Software Engineer, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
06.11.2023

Software Engineer II, Google Cloud

Google
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
06.11.2023

Software Engineer III, Fitbit

Google
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
06.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama