Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Podinspektor w Samodzielnym Referacie Kadr i Szkoleń

 • Wymiar czasu: niepełny
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 07.03.2016
Urząd Miasta Gdynia

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 poszukuje kandydatów na stanowisko:

PODINSPEKTOR W SAMODZIELNYM REFERACIE KADR I SZKOLEŃ

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie do wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych w zakresie pracowniczych spraw socjalnych, prowadzenie korespondencji,
 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne – przygotowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy:

 • Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w wewnątrz budynku. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – IV piętro. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • niezbędny 3-letni staż pracy w zakresie wypłat świadczeń z ZFŚS.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera: w tym Word, Excel oraz urządzeń biurowych,
 • predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność i skrupulatność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, zdolności organizacyjne, dyskrecja, zmysł analityczny,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w zakresie wypłat świadczeń z ZFŚS,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 •  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 07 marca 2016 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR w Samodzielnym Referacie Kadr i Szkoleń – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Referacie Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
12.04.2024

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Miesiąc temu
25.03.2024

Poland Dev Arch/Manager, Charles River Development, Vice President

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Miesiąc temu
25.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama