Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Pielęgniarz/Pielęgniarka w żłobku

  • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
  • lokalizacja: Lublin
  • Data ważności oferty: 31.05.2013
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

w związku z realizowanym projektem pt. „Żłobek szansą na aktywność”

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna.

Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku

PIELĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA W ŻŁOBKU DZIECIĘCYM

Miejsce pracy: Lublin

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa

– posiadanie kwalifikacji i prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Dodatkowym atutem będzie:

– doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3

Zadania:

– przeprowadzanie badań przesiewowych m.in. pomiarów antropometrycznych, obserwacji postaw ciała, stanu słuchu, wzroku, uzębienia

– nadzór nad higieną dzieci i pomieszczeń żłobka poprzez kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych i inne działania profilaktyczne

– prowadzenie dokumentacji zdrowotnej dzieci uczęszczających do żłobka

– nadzór nad prawidłową i zbilansowaną dietą dzieci

– dbałość o edukację zdrowotną dzieci, rodziców oraz personelu żłobka poprzez promocję zdrowia, udzielanie porad i organizację szkoleń wewnętrznych

– podejmowanie ścisłej współpracy ze innymi specjalistami świadczącymi pomoc zdrowotną, psychologiczno-pedagogiczną, a także z rodzicami powierzonych dzieci

– pomoc pozostałym pracownikom w realizacji bieżących zadań żłobka

Oferujemy stałą umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki pracy z możliwością rozwoju i podnoszenia kompetencji. Termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2013.

Kandydaci wraz z CV zobligowani są do złożenia następujących oświadczeń:

– kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

– kandydat nie jest ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

– kandydat, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy takowy został nałożony przez sąd

Wzory powyższych oświadczeń są do pobrania na stronie Stowarzyszenia.

Dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected]

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama