Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Osoba do prowadzenia warsztatów językowych

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 29.05.2013
Gdyńskie Centrum Innowacji

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa

poszukuje 2 otwartych i kreatywnych osób do prowadzenia warsztatów językowo-tłumaczeniowych

oraz redakcji materiałów promocyjno-informacyjnych w języku – 1 z językiem niemieckim i 1 z językiem angielskim

w ramach projektu dla młodzieży „Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży” współfinansowanego przez Szwajcarię, w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Miasto Gdynię.

Forma i wymiar zatrudnienia: śr. 20h/ miesięcznie – umowa zlecenie na czas trwania projektu – do 30 września 2014.

Główne obowiązki na stanowisku:

 • prowadzenie warsztatów tłumaczeniowych dla młodzieży,
 • tłumaczenie wraz z młodzieżą artykułów na stronę internetową oraz materiałów informacyjno-promocyjnych z/na jęz. angielski/ niemiecki,
 • tłumaczenie powierzonych materiałów,
 • nadzór nad pracą młodzieży,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych,
 • nadzór merytoryczny nad powierzonym zadaniem.

Wymagania:

 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć językowych dla młodzieży,
 • umiejętność przygotowywania oraz redagowania materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • znajomość języka angielskiego/ niemieckiego potwierdzona certyfikatami, kursami lub/i dyplomem studiów filologicznych,
 • bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro) oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się,
 • zaangażowanie w działalność społeczną, w tym działalność z młodzieżą,
 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych i weekendy,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • twórcze, pozbawione stereotypów myślenie, kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań,
 • terminowość, rzetelność i dokładność.

W przypadku potwierdzonej znajmości obu języków istnieje możliwość jednoczesnej aplikacji na oba stanowiska.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 29 maja 2013 r. pod adresem:

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

z dopiskiem: „Aplikacja w ramach projektu „Wymiennikownia” – tłumaczenia, język …… (wskazać odpowiedni)

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Gdyńskiego Centrum Innowacji.
 • Dokumenty można składać w sekretariacie Jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. w pokoju A 5.10 – V piętro.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 698 21 87 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

http://ppnt.pl/innowacje-spoleczne-wspolpraca.html

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dzisiaj
25.04.2024

Poland Dev Arch/Manager, Charles River Development, Vice President

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dzisiaj
25.04.2024

Poland Dev Arch/Manager

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
12.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama