Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Opiekun w żłobku

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Poznań
 • Data ważności oferty: 14.07.2019
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Jesteśmy Fundacją, która zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze działania ukierunkowane są na aktywizację osób fizycznych niepracujących, bezrobotnych, osoby prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe oferując im specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej Fundacji aktualnie poszukujemy opiekunek do nowo powstającego żłobka – Tygryskowa Chatka w Poznaniu

Miejsce pracy: Żłobek „Tygryskowa chatka” w Poznaniu

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Jeżeli jesteś osobą energiczną, otwartą, pogodną, kochającą swój zawód a przede wszystkim potrafisz z pełnym zaangażowaniem zaopiekować się naszymi dziećmi, tworząc przy tym pozytywny wizerunek naszej placówki – to czekamy na Ciebie!

Wymagania od kandydatów:

 • kwalifikacji do wykonywania jednego z następujących zawodów:
  Opiekunki dziecięcej, Pielęgniarki, Nauczyciela wychowania przedszkolnego, Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • wykształcenie min. średnie,
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym lub 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku,
 • aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenie, że jesteś osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Do zakresu twoich obowiązków będzie należało:

 • opieka pielęgnacyjna i wychowawcza nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku życia,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci,
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • przestrzeganie ustalonego harmonogramu dnia.

Osoby zainteresowane i spełniające wymienione kryteria prosimy o przesłanie CV. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Adres e-mail: [email protected]

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) lub na podstawie zgody kandydata art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jest Pani/Pan uprawniona/-y do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania rekrutacji lub do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Za Pani/Pana odrębną zgodą dane mogą zostać przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama