Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Opiekun / Opiekunka dziecięca w żłobku

  • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
  • lokalizacja: Lublin
  • Data ważności oferty: 31.05.2013
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

w związku z realizowanym projektem pt. „Żłobek szansą na aktywność” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna.

Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku

OPIEKUN(KA) W ŻŁOBKU DZIECIĘCYM

Miejsce pracy: Lublin

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

– lub posiadane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze, opiekuna dziecięcego,

– lub co najmniej średnie wykształcenie z min. dwuletnią praktyką w pracy z dziećmi do lat 3 bądź odbytym 280-godzinnym szkoleniem, w tym co najmniej 80 godz. zajęć praktycznych 

– wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami

– kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Dodatkowym atutem będzie:

– doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3

Zadania:

– sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej, w oparciu o opracowany plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci

– stworzenie dzieciom warunków opieki zbliżonych do warunków domowych

– prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych powierzonych dzieci, w celu dostosowania zajęć opiekuńczo-edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb i wieku rozwojowego 

– podejmowanie ścisłej współpracy z innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, a także z rodzicami powierzonych dzieci 

Oferujemy stałą umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki pracy z możliwością rozwoju i podnoszenia kompetencji. Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2013. 

Kandydaci wraz z CV zobligowani są do złożenia następujących oświadczeń:

– kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

– kandydat nie jest ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

– kandydat, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy takowy został nałożony przez sąd 

Wzory powyższych oświadczeń są do pobrania na stronie Stowarzyszenia. 

Dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected] w temacie wpisując „Aplikacja na stanowisko opiekuna”

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama