Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Logopeda w projekcie – Droszków

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Droszków
 • Data ważności oferty: 09.11.2012
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Nabór na stanowisko LOGOPEDY w projekcie

„Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów” realizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja logopedia, lub ukończone studia wyższe magisterskie i podyplomowe logopedia,
 2. doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 3. kandydat/-ka powinien nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. doświadczenie zawodowe na stanowisku: logopeda,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność,
 5. doświadczenie w działalności społecznej (wolontariat lub inna forma aktywności).

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na czas realizacji projektu: ilość godzin 35.

Miejsce pracy:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym, ul. Dębowa 6, 66-003 Droszków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku logopeda:

 1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanów mowy u uczestników projektu posiadających trudności z mówieniem, prawidłowym wyrażaniem się.
 2. Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej – wsparcie wzbogacania słownictwa, zwiększenie zakresu komunikacji z otoczeniem w sferze pozawerbalnej.
 3. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej – rehabilitacji mowy z osobami, u których stwierdzono zaburzenia mowy
 4. Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Stała ewaluacja postępów osób objętych wsparciem.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów” (tj.: karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach projektu, plan Pomocy Rodzinie/Uczestnikowi, karta spotkań indywidualnych, potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, gdy wymagane – zaświadczenia o terapii, opinie o uczestnikach projektu).

Wymagane dokumenty (wzory dokumentów na stronie www.droszkow.net.pl):

 1. Formularz cenowy z ofertą,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 4. cv,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko logopeda” w projekcie „Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów” w terminie do 31 października 2012 r. do godziny 14.00 i dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, ul. Dębowa 6, 66-003 Droszków.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 693 061 064 – Pani: Zofia Kulikowska lub 663 650 744 – Pani Wioletta Pawlak.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama