Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator/ka projektów

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Białystok
 • Data ważności oferty: 22.09.2017
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja poszukuje:

Koordynatora/ki projektów

Miejsce pracy: Białystok

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, w tym sprawozdawczość i ewaluacja, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działaniami realizowanymi w projekcie,
 • Realizacja wskaźników wyznaczonych przez przełożonych,
 • Koordynacja pracy pracowników projektowych zaangażowanych w realizację projektów,
 • Współpraca z Dyrektorem/ką Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku i pracownikami odpowiadającymi za centralne zarządzanie działaniami projektowymi,
 • Współpraca z personelem w Biurze Zarządu,
 • Nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych działań,
 • Współudział w pisaniu projektów,
 • Tworzenie i nadzór nad harmonogramem działań projektów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • umiejętność pisania pism i przygotowywania dokumentacji projektowej,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność, odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów partnerskich

Oferujemy:

 • pracę w dużej rozwijającej się organizacji pozarządowej, mającej wieloletnie doświadczenie i wyrobioną markę,
 • współpracę w zgranym, profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji,
 • pracę na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 22.09.2017 r. do godziny 16.00 na adres: [email protected] i podanie tematu maila: Koordynator/ka projektów – Białystok

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym swoich oczekiwań finansowych na ww. stanowisku.

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama