Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynatorka/Koordynator klubu

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 06.06.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zatrudni

  Koordynatorkę/Koordynatora Klubu 1,2,3

  Główne obowiązki:

  • przygotowanie oferty klubu i punktu RADAR; koordynowanie jego pracy
  • prowadzenie zajęć i aktywności skierowanych do uczestników klubu
  • współpraca przy modelowaniu ścieżek aktywizacyjnych uczestników klubu
  • przyjmowanie uczestników klubu i realizacja planów aktywności uczestnikom klubu,
  • animowanie działań na rzecz osób zaburzeniami psychicznymi,
  • nadzór nad działalnością klubu i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
  • nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z partnerami w zakresie budowania sieci oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • przeprowadzanie akcji informacyjno – edukacyjnych w ramach działalności Punktu RADAR
  • przedkładanie sprawozdania Kierownikowi Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
  • z działalności efektów reintegracji społecznej uczestników klubu
  • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzór nad powierzonym mieniem.

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe, humanistyczne, np.: psycholog, pedagog, pracownik socjalny
  • znajomość problematyki osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zagadnień z zakresu pomocy społecznej, socjologii i psychologii itp.
  • doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi
  • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • znajomość: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność kierowania zespołem
  • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność
  • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
  • elastyczność, kreatywność i otwartość na zmiany
  • zaangażowanie w realizację zadań.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Koordynator Klubu 1,2,3…” należy składać lub przesyłać do dnia 6 czerwca 2014 r. pod adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2,
  81-265 Gdynia Kadry, pokój nr 16

  Informacje dodatkowe:

  Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 782 01 20 wew. 32

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

  Alpha Data Operations Analyst, Associate 1

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  21.11.2023

  Senior Derivatives Specialist, Associate 2

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  21.11.2023

  Legal Specialist, Associate 2

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  21.11.2023

  Specjalista ds. prawnych, Associate 2

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  16.11.2023

  Senior Fund Accountant AIS NAV, Associate 2

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  16.11.2023

  Real Estate Manager Poland, Officer

  State Street Bank
  Pomorskie, Gdańsk
  Ponad tydzień temu
  16.11.2023
  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama