Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator Projektu

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 20.05.2013
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

  Dyrektor Centrum Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Śródmieście
  im. prof. Andrzeja Tymowskiego

  Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Stanowisko ds. zarządzania projektem pod nazwą
  „Otwarci Na Jutro”


  stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  (umowa o pracę na czas określony do 30.06.2014r. w wymiarze 0,5 etatu)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi POKL,
  • Organizowanie działań zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz koordynowanie ich realizacji,
  • Organizowanie prac personelu projektu oraz nadzór nad realizacją zadań,
  • Nadzór nad prawidłowością realizacji działań, w tym zgodnością realizacji działań z harmonogramem projektu,
  • Prowadzenie bieżącego monitoringu rzeczowego i finansowego projektu w zakresie realizacji projektu,
  • Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem funduszy ze środków UE, przeznaczonych na realizację projektu,
  • Sporządzanie raportów okresowych oraz raportów końcowych z realizacji projektu,
  • Opracowywanie wewnętrznej sprawozdawczości z zakresu realizacji projektu,
  • Współpraca z Partnerem projektu w zakresie realizacji projektu oraz koordynacja przepływu informacji Lider – Partner,
  • Przechowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami PO KL oraz zapisami ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Prowadzenie ewaluacji projektu,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i nieinformatycznym.

  Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie nauk społecznych, administracji lub europeistyki,
  • minimum 5-letni staż pracy,
  • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  • minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania pożądane:

  • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet
  • doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, informacji publicznej, ochronie danych osobowych, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, zasadach prowadzenia polityki rozwoju, KPA
  • znajomość przepisów prawnych w zakresie struktury i porządku prawnego UE oraz funduszy europejskich
  • odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, szybka realizacja zleconych zadań, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność
  • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, skrupulatność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, zaangażowanie oraz wysoka motywacja do pracy, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny-podpisane odręcznie
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacji i kompetencje w zakresie zarządzania projektem
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do dnia 20 maja 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

  Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5., 00-217 Warszawa

  lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Sekretariatu
  ul. Konwiktorska 3/5
  z dopiskiem na kopercie:
  Zarządzanie projektem „Otwarci Na Jutro”

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Fundraiser/ka

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  3 dni temu
  28.09.2022

  Koordynator/ka Poradni dla rodziców

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  3 dni temu
  28.09.2022

  Koordynator/ka działu badawczego

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  3 dni temu
  28.09.2022

  Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Junior Data Analyst

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Project Manager Assistant | Dział Define | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Dyrektor ds. operacyjnych w dziale Doradztwa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Projektant/ka do instalacji sanitarnych-elektrycznych w zespole Kosztorysowym | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Asystent/ka działu fundraisingu

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Mentorka/Mentor

  Fundacja Wolna Szkoła
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  23.09.2022

  Project Manager | Dział Define | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  20.09.2022

  Automation and Integration Test Engineer

  Credit Suisse Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  14.09.2022

  Asystent/ka ds. administracyjnych | Dział Define

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  12.09.2022

  Specjalista ds. podatków

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  12.09.2022

  Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  12.09.2022

  Product Development Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Senior Software Developer (SDV project)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Java Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  IT Solution Architect Data Analytics & Big Data

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Teamcenter Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Test Automation Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  SAP CO Functional Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Front-End Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  SAP FI Consultant (Accounts Payable)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Java Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  SAP S/4HANA Supply Chain Consultant (SAP EWM/TM)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  5 dni temu
  26.09.2022

  Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  12.09.2022

  Magister Farmacji

  Dr.Max
  Mazowieckie, Legionowo
  Ponad 3 tygodnie temu
  07.09.2022

  Magister Farmacji

  Dr.Max
  Mazowieckie, Płock
  Ponad 3 tygodnie temu
  07.09.2022

  ABAP SAP Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Senior SAP SD Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Data Engineer – Knowledge Graph Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Specjalista ds. rekrutacji IT

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  ABAP Development Architect

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Senior Java Developer (Backend)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  SAP QM Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Technical Consultant IT Quality Management

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  C# Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  Product Development Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  CI/CD DevOps Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022

  SAP PP Consultant with German language

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  27.09.2022
  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama