Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator Projektu

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 20.05.2013
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

  Dyrektor Centrum Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Śródmieście
  im. prof. Andrzeja Tymowskiego

  Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Stanowisko ds. zarządzania projektem pod nazwą
  „Otwarci Na Jutro”


  stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  (umowa o pracę na czas określony do 30.06.2014r. w wymiarze 0,5 etatu)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi POKL,
  • Organizowanie działań zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz koordynowanie ich realizacji,
  • Organizowanie prac personelu projektu oraz nadzór nad realizacją zadań,
  • Nadzór nad prawidłowością realizacji działań, w tym zgodnością realizacji działań z harmonogramem projektu,
  • Prowadzenie bieżącego monitoringu rzeczowego i finansowego projektu w zakresie realizacji projektu,
  • Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem funduszy ze środków UE, przeznaczonych na realizację projektu,
  • Sporządzanie raportów okresowych oraz raportów końcowych z realizacji projektu,
  • Opracowywanie wewnętrznej sprawozdawczości z zakresu realizacji projektu,
  • Współpraca z Partnerem projektu w zakresie realizacji projektu oraz koordynacja przepływu informacji Lider – Partner,
  • Przechowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami PO KL oraz zapisami ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Prowadzenie ewaluacji projektu,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i nieinformatycznym.

  Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie nauk społecznych, administracji lub europeistyki,
  • minimum 5-letni staż pracy,
  • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  • minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania pożądane:

  • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet
  • doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, informacji publicznej, ochronie danych osobowych, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, zasadach prowadzenia polityki rozwoju, KPA
  • znajomość przepisów prawnych w zakresie struktury i porządku prawnego UE oraz funduszy europejskich
  • odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, szybka realizacja zleconych zadań, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność
  • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, skrupulatność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, zaangażowanie oraz wysoka motywacja do pracy, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny-podpisane odręcznie
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacji i kompetencje w zakresie zarządzania projektem
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do dnia 20 maja 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

  Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5., 00-217 Warszawa

  lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Sekretariatu
  ul. Konwiktorska 3/5
  z dopiskiem na kopercie:
  Zarządzanie projektem „Otwarci Na Jutro”

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Ekspert ds. Szkoleń

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  16.05.2022

  Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  16.05.2022

  Specjalista ds. marketingu do działu Automotive Aftermarket

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  16.05.2022

  Specjalista/tka ds. komunikacji (możliwość pracy hybrydowej)

  Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  12.05.2022

  Group Leader Software Development

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  Specjalista ds. rekrutacji IT

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  Praca w dziale Księgowości (Zespół Należności)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  SAP Security Analyst

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  IT Operations System Administrator

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  Group Leader Software Development

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  05.05.2022

  ABAP Development Architect

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  05.05.2022

  IT Office Assistant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  05.05.2022

  IT Solution Manager Big Data Analytics/Group Leader

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  05.05.2022

  Płatny Staż w Dziale Księgowości

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  05.05.2022

  Marketing Manager for eBike division

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Data Onboarding Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Solution Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Java Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Business Requirements Analyst

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  22.04.2022

  Java Software Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  22.04.2022

  Senior Java Developer (Backend)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  22.04.2022

  Java Software Developer - Junior

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  22.04.2022

  DevOps Engineer (Data Replication)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Senior Network Security Automation Architect

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  22.04.2022

  SAP QM Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Technical Consultant IT Quality Management

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Data Modeling Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  C# Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Product Development Manager

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Customer Service for European Retail Customers

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  CI/CD DevOps Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  IT Project Manager - Junior

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  SAP PP Consultant with German language

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Embedded Penetration Tester

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  SAP PM Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  IT Product Owner and Consultant - Product Engineering

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Embedded Penetration Tester

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  IT Development Lead - Master Data Management

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Web Application Penetration Tester

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Frontend Developer (Angular)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  SAP PP Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Group Manager IT Security and Compliance Poland

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  SAP EWM Consultant for Bosch Mobility

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Infrastructure Security Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Oracle Data Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  IT System Administrator

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  RPA/IPA Automation Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Płatny Staż Wsparcie Działu IT (Helpdesk)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  DevOps Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  29.04.2022

  Starszy Specjalista ds. Prawnych w dziale HR

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Head of Studio

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Analytics Development Lead

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Microsoft BI Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Salesforce Solution Architect

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  SAP PP Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Paid internship in SAP SD Team

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Java Software Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Senior Microsoft BI Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Chatbot Software Developer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Junior IT Application Specialist

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  SAP Hybris Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Network Security Compliance Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  IT Operation Specialist – IT Security Application

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Group Manager System Engineering Poland

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  SAP S/4HANA Technical Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Senior Software Engineer - Frontend

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  21.04.2022

  Scrum Lead

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  20.05.2022

  Senior Business Systems Analyst

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  20.05.2022

  Supervisor, NOC Service Engineering

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  20.05.2022

  Infosec Principal Site Reliability Engineer (SRE) - Remote EU

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
  Miesiąc temu
  21.04.2022

  Senior Tax Accountant

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  20.05.2022

  SAP Project Manager

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Doradca w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Asystent/Asystentka Project Managera | Dział Design & Build

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  SAP WM/EWM Capability Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  SAP SD Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Cloud DevOps Engineer (AWS) & IoT - eBike

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  SAP SD Development Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  DevOps Engineer

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Senior Associate (Electrical Engineer)

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Młodszy Specjalista ds. Finansów

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Asystent Project Managera | Dział Design & Build

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Młodszy Konsultant w dziale Workplace Innovation

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Junior Consultant, Cloud Services

  TechSoup Polska
  Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  Senior Tax Accountant

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  4 dni temu
  20.05.2022

  Infosec Site Reliability Engineer (SRE)

  EQUINIX Poland
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  21.04.2022

  Project Manager | Specjalista Sanitarny

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Junior Project Manager | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  DevOps Engineer Cloud & IoT (eBike)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  IT Development Lead - SAP SD

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Senior SAP SD Consultant

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  28.04.2022

  Technical Consultant / ABAP Developer (SAP SD)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  27.04.2022

  Junior ABAP Developer (SAP SD)

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  27.04.2022

  Test Automation Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  27.04.2022

  Project Security Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  27.04.2022

  Project Security Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 3 tygodnie temu
  27.04.2022

  Test Automation Expert

  Robert Bosch
  Mazowieckie, Warszawa
  Miesiąc temu
  04.04.2022

  Cloud Services Technician

  TechSoup Polska
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad 2 tygodnie temu
  09.05.2022

  Junior Project Manager | Warszawa

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Dermokonsultant/ka

  Dr.Max
  Mazowieckie, Siedlce
  Ponad tydzień temu
  11.05.2022

  Project Manager | Specjalista Sanitarny

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

  Colliers
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  13.05.2022

  Technik Farmaceutyczny

  Dr.Max
  Mazowieckie, Janki
  Ponad tydzień temu
  11.05.2022

  Kierownik Apteki

  Dr.Max
  Mazowieckie, Warszawa
  Ponad tydzień temu
  11.05.2022

  Magister Farmacji

  Dr.Max
  Mazowieckie, Ostrów Mazowiecka i Radom i Legionowo i Płock i Janki i Warszawa i Wołomin
  Ponad tydzień temu
  11.05.2022
  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama