Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator/ka projektu

  • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 30.01.2013
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

W związku z realizacją projektu „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poszukuje;

Koordynatora Projektu

wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo od 04.02.2013 r.

I Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– udział w przynajmniej 1 projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej na stanowisku Koordynatora projektu,

– praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS),

– znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,

– mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS,

– dobra znajomość obsługi komputera,

– doskonała organizacja pracy,

– komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność,

II Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

-koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,

– nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

– przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,

– wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS,

– sporządzanie załącznika nr 2 Wniosku o płatność,

– kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu,

– Kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,

– kontrola kwalifikowalności wydatków,

– Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego,

– Kontakt z wykonawcami zadań,

– ocena efektów szkoleń,

III Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys zawodowy (CV),

IV Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 04-519 Warszawa, ul. Korkowa 119/123 w zaklejonej kopercie, pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Nabór na koordynatora projektu „Małe kroki do sukcesu” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 stycznia 2013 r. bądź za pomocą poczty e -mail [email protected]

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.opswawer.waw.pl i na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
22.04.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
22.04.2024

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
18.04.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
15.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.04.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Graphic Designer

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy kosztorysant instalacji elektrycznych (k/m) | Design & Build | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy Specjalista ds. zgodności w dziale Compliance

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Wycen Nieruchomości

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama