Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator/ka projektu

  • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 30.01.2013
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

W związku z realizacją projektu „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poszukuje;

Koordynatora Projektu

wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo od 04.02.2013 r.

I Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– udział w przynajmniej 1 projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej na stanowisku Koordynatora projektu,

– praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS),

– znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,

– mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS,

– dobra znajomość obsługi komputera,

– doskonała organizacja pracy,

– komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność,

II Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

-koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,

– nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

– przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,

– wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS,

– sporządzanie załącznika nr 2 Wniosku o płatność,

– kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu,

– Kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,

– kontrola kwalifikowalności wydatków,

– Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego,

– Kontakt z wykonawcami zadań,

– ocena efektów szkoleń,

III Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys zawodowy (CV),

IV Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 04-519 Warszawa, ul. Korkowa 119/123 w zaklejonej kopercie, pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Nabór na koordynatora projektu „Małe kroki do sukcesu” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 stycznia 2013 r. bądź za pomocą poczty e -mail [email protected]

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.opswawer.waw.pl i na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Fundraiser/ka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
28.09.2022

Koordynator/ka Poradni dla rodziców

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
28.09.2022

Koordynator/ka działu badawczego

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
28.09.2022

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Junior Data Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Project Manager Assistant | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Dyrektor ds. operacyjnych w dziale Doradztwa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Projektant/ka do instalacji sanitarnych-elektrycznych w zespole Kosztorysowym | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Asystent/ka działu fundraisingu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Mentorka/Mentor

Fundacja Wolna Szkoła
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
23.09.2022

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
20.09.2022

Automation and Integration Test Engineer

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
14.09.2022

Asystent/ka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
12.09.2022

Specjalista ds. podatków

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
12.09.2022

Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
12.09.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Senior Software Developer (SDV project)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

IT Solution Architect Data Analytics & Big Data

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Teamcenter Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Test Automation Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

SAP CO Functional Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Front-End Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

SAP FI Consultant (Accounts Payable)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

SAP S/4HANA Supply Chain Consultant (SAP EWM/TM)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
26.09.2022

Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
12.09.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Legionowo
Ponad 3 tygodnie temu
07.09.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Płock
Ponad 3 tygodnie temu
07.09.2022

ABAP SAP Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Senior SAP SD Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Data Engineer – Knowledge Graph Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Specjalista ds. rekrutacji IT

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

ABAP Development Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Senior Java Developer (Backend)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

SAP QM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Technical Consultant IT Quality Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

C# Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

CI/CD DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022

SAP PP Consultant with German language

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
27.09.2022
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama