Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Kierownik projektu

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Ruciane-Nida
 • Data ważności oferty: 15.11.2013
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, poszukuje kandydatów/ki na stanowisko:

Kierownik projektu 

na potrzeby realizacji projektu: „Współpraca to podstawa!”

Województwo: warmińsko-mazurskie, 
Miejsce: Ruciane – Nida, ul. Polna 1 lok. 7


Zakres obowiązków: 

 • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji projektu 
 • zarządzanie personelem zgodnie z zasadą równości szans K i M (w tym przeprowadzenie szkolenia z równości szans K i M), 
 • nadzór nad wszystkimi członkami zespołu projektowego oraz zapewnienie pracownikom elastycznych form zatrudnienia, co ułatwi im godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych,
 • kontrola prawidłowej i zgodnej z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań,
 • przegląd ofert rynkowych i kontakty z podmiotami zewnętrznymi,
 • kontakty z IOK, Partnerem oraz personelem,
 • organizacja i udział w cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego (w ramach Grupy Sterującej) oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowanie działań naprawczych i korygujących, zmiany w projekcie,
 • organizacja i koordynacja zajęć dla Uczestników Projektu, w tym ustalanie grafiku zajęć,
 • zarządzanie czasem,
 • rekrutacja Uczestników  Projektu, pod względem kryteriów formalnych i punktowych, przygotowanie i zbieranie deklaracji uczestnictwa, zebranie oświadczeń od Uczestników Projektu, utworzenie list rezerwowych,
 • zakup towarów, usług na potrzeby realizacji projektu.

Wymagane kompetencje i doświadczenie zawodowe: 

 • wykształcenie wyższe ,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • minimum rok doświadczenia w kierowaniu projektami PO KL o wartości min. 0,8 mln w ramach priorytetów V, VI, VII, VIII lub IX (CV niespełniającego tego warunku zostaną automatycznie odrzucone)
 • umiejętność pracy pod presją czasu – mobilność,
 • dyspozycyjność, 
 • prawo jazdy kat. B.
 • doświadczenie w koordynacji projektów PO KL,
 • doświadczenie w zarządzaniu min. 5-osobowym zespołem,
 • zdolności managerskie i interpersonalne,
 • dynamizm i elastyczność w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu. 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
 • Dokumenty poświadczające pracę w ramach programu POKL (skan dokumentów lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Oferujemy:

 • udział w atrakcyjnym projekcie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole,
 • możliwość osobistego i zawodowego rozwoju,
 • umowę o pracę  w wymiarze ½ etatu  od 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

Dokumenty proszę przesłać do dnia 15.11.2013 na adres  [email protected] – w tytule e-maila proszę wpisać „Kierownik projektu” lub pocztą na adres biura:Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7. 

Zastrzegamy sobie prawo do  skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Kobieta na PLUS 12-220 Ruciane-Nida, ul.Polna 1 lok.7 lub e-mail: [email protected]telefon: 726802862.

Projekt jest realizowany przez: 
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy wraz z Partnerami – Fundacja Wspólnego Rozwoju z Kętrzyna, Gmina Ruciane-Nida, Gmina miejska Kętrzyn .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama