Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Kierownik agencji zatrudnienia

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Poznań
 • Data ważności oferty: 20.12.2013
Stowarzyszenie Na Tak

Stowarzyszenie Na Tak zatrudni: 

Kierownika Agencji Zatrudnienia Wspomaganego

Osoba na tym stanowisku:

 • kieruje działalnością Agencji, jest odpowiedzialna za planowanie, organizację i finansowanie działalności merytorycznej Agencji,
 • kieruje placówką zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, w szczególności: ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą o ochronie danych osobowych, prawem pracy, przepisami dotyczącymi prowadzenia agencji zatrudnienia a także statutem stowarzyszenia, regulaminem organizacyjnym Agencji i wewnętrznymi regulaminami stowarzyszenia,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad jakością działań prowadzonych w Agencji. Jest odpowiedzialna za wyznaczenie i kontrolę standardów pracy Agencji, tak by w maksymalnym stopniu identyfikować potrzeby klientów i zapewnić im profesjonalne, efektywne i dostosowane wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 • jest odpowiedzialna za pozyskiwanie dotacji zapewniających działalność Agencji a także funduszy służących realizacji dodatkowych działań merytorycznych,
 • odpowiada za realizację planu finansowego Agencji, właściwe i terminowe wydatkowanie środków, sprawozdawczość w zakresie obowiązujących umów i przepisów prawnych, terminowe sporządzanie dokumentów finansowych i współpracę z działem księgowym w zakresie rzetelnego i terminowego rozliczania powierzonych środków finansowych,
 • odpowiada za realizację projektów i umów będących podstawą działalności Agencji,
 • kieruje zespołem pracowników merytorycznych i administracyjnych Agencji, odpowiada za zapewnienie właściwych warunków pracy, przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • kontroluje prowadzoną dokumentację klientów (zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych) oraz pozostałą dokumentację Agencji,
 • wykonuje i nadzoruje bieżące prace biurowe i administracyjne,
 • reprezentuje Agencję na zewnątrz, odpowiada za działania promocyjne Agencji, współorganizuje działania promujące pozytywny wizerunek niepełnosprawnego pracownika.
 • współpracuje z całym zespołem w realizacji programu merytorycznego Agencji, uczestniczy w zebraniach zespołu oraz w razie potrzeby w innych spotkaniach istotnych ze względu na działalność Agencji,
 • bierze udział w działaniach związanych z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • wykonuje inne polecenia przełożonych wynikające z organizacji pracy Agencji i stowarzyszenia, wypełnia obowiązki przynależne kierownikowi stowarzyszenia, takie jak: udział w zebraniach kierowników i Zarządu, sprawozdawczość, działania wspólne Stowarzyszenia,
 • doskonali kwalifikacje zawodowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów prawa pracy,
 • min. 2 letnie doświadczenie w zakresie pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi (umowa o pracę),
 • znajomość tematyki zatrudnienia wspomaganego,
 • doświadczenia w kierowaniu jednostką administracyjną lub kierowania projektem,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność biegłego korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych (komputer, edytory tekstu, internet),
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie.

Oferty prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] do dnia 20.12.2013.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager | Dział Define | Poznań

Colliers
Wielkopolskie, Poznań
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama