Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Kierownik 8.1.1

  • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
  • lokalizacja: Lublin
  • Data ważności oferty: 31.03.2013
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

W związku z realizacją projektu w ramach działania POKL.8.1.1. poszukujemy do biura w Lublinie osoby na stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę ( cały etat)

Kierownik projektu odpowiadać będzie za:

– osiągnięcie założonych celów i rezultatów projektu,

– kontakty z IOK,

– zarządzanie personelem zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,

– zarządzanie projektem ,

– monitoring ponoszonych wydatków zgodnie z założeniami projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie,

– przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej,

– weryfikację wydatków w zakresie ich dokumentowania i zgodności z wytycznymi,

– koordynacja form wsparcia,

– organizację szkolenia z zakresu równości szans i płci,

– przebieg procedury odwoławczej,

– prawidłowy obieg dokumentacji,

– ewentualną inicjację koniecznych zmian w projekcie,

-przeprowadzenie wizyt kontrolnych i monitoringowych u 35 osób, które otrzymały wsparcie na założenie działalności

Wymagania:

– wyższe wykształcenie,

– doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS (min. 2 lata)

– umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

– umiejętności interpersonalne,

– kreatywność,

Dokumenty zgłoszeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres mailowy: [email protected]. W tytule maila proszę wpisywać: KIEROWNIK PROJEKTU POKL.8.1.1. Lublin

W dokumentach należy uwzględnić przede wszystkim informację, w jakim stopniu kandydat/ ka spełnia oczekiwane wymagania zawarte w ogłoszeniu.

W związku z koniecznością zatrudniania peronelu zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami w treści maila zgłoszeniowego proszę wskazać oczekiwaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia NETTO.Dokumenty zgłoszeniowe kandydatów, którzy nie określą oczekiwanych zarobków miesięcznych netto nie będą rozpatrywane.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama