Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Eksperci do opracowania materiałów wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe

  • Wymiar czasu:
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 26.03.2013
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rekrutacja na stanowiska dwóch ekspertów do opracowania materiałów wspierających doradztwo edukacyjno zawodowe (broszura, artykuły prasowe publikowane jako dodatek informacyjny w prasie ogólnopolskiej)

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na dwóch ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie materiałów wspierających doradztwo zawodowe, takich jak:

  • broszura informacyjna dla rodziców uczniów gimnazjum,
  • artykuły prasowe publikowane w 4 dodatkach informacyjnych w prasie ogólnopolskiej skierowane do uczniów gimnazjum, rodziców, dyrektorów szkół, pracodawców.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Edukacja dla Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie).

Głównym celem projektu jest wsparcie polskiego systemu edukacji w zakresie realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez m.in. opracowanie materiałów dla nauczycieli/wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych oraz rodziców i uczniów gimnazjum.

W ramach projektu zostanie opracowany pakiet spójnych materiałów wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w gimnazjach, w tym m.in.: poradnik dla nauczycieli wychowawców uczących w gimnazjach, broszura dla rodziców uczniów gimnazjum, artykuły prasowe publikowane w formie czterech dodatków informacyjnych do prasy ogólnopolskiej zawierające treści związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym skierowane do różnych grup odbiorców (rodziców, dyrektorów szkół, uczniów, pracodawców).

Do zadań pierwszego eksperta (Ekspert 1) należeć będzie:

–        udział w pracach Zespołu Ekspertów, którego celem jest opracowanie spójnych materiałów wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum na podstawie wytycznych Zamawiającego,

–        opracowanie koncepcji oraz treści broszury informacyjnej dla rodziców zawierającej tematy związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu,

–        opracowanie koncepcji formy wydania broszury, w tym layoutu materiału,

–        opracowanie prezentacji dla rodziców spójnej z treścią broszury,

–        opracowanie koncepcji oraz treści artykułów prasowych do dodatku informacyjnego skierowanego do rodziców, które ukażą się w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim.

(Minimalna ilość tekstu przypadająca na jeden dodatek informacyjny wynosi 54 tys. znaków ze spacjami (około 20 stron maszynopisu A4 – 2700 znaków/strona, czcionka 12, typ czcionki Times New Roman, interlinia – 1,15),

–        opracowanie graficzne, m.in. w zakresie dobierania materiału ilustracyjnego, schematów do poszczególnych tematów tekstów artykułów prasowych,

–        opracowywanie przygotowanych treści pod kątem układu tekstu, wyróżnień oraz czytelności i przystępności dla odbiorcy tekstu artykułów/broszury,

–        poprawianie błędów merytorycznych jak i językowych oraz stylistycznych przygotowanych  tekstów wskazanych do poprawienia przez Zamawiającego.

Do zadań drugiego eksperta (Ekspert 2) należeć będzie:

–         udział w pracach Zespołu Ekspertów, którego celem jest opracowanie spójnych materiałów wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum na podstawie wytycznych Zamawiającego,

–         opracowanie koncepcji oraz treści artykułów prasowych do trzech dodatków informacyjnych skierowanych do uczniów, dyrektorów szkół oraz pracodawców, które ukażą się w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim (minimalna ilość tekstu przypadającą na jeden dodatek informacyjny wynosi 40 tys. znaków ze spacjami (około 20 stron A4). Łączna długość materiału do przygotowania przez autora wynosi 120 tys. znaków ze spacjami (około 60 stron A4, czcionka 12, typ czcionki Times New Roman, interlinia – 1,15),

–         opracowanie graficzne, m.in. w zakresie dobierania materiału ilustracyjnego, schematów do poszczególnych tematów tekstów artykułów prasowych,

–         opracowywanie przygotowanych treści pod kątem układu tekstu, wyróżnień oraz czytelności i przystępności dla potencjalnego odbiorcy tekstu artykułów/broszur,

–         poprawianie błędów merytorycznych jak i językowych oraz stylistycznych przygotowanych tekstów wskazanych do poprawienia przez Zamawiającego.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na Eksperta 1 lub Eksperta 2 jest spełnienie następujących kryteriów obowiązkowych:

1)Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo.

2)Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako doradca zawodowy lub coach kariery, lub redaktor czasopisma lub portalu internetowego  dla młodzieży i studentów
o tematyce związanej z rozwojem zawodowym, rynkiem edukacji oraz  rynkiem pracy .

3) Autor co najmniej 3 artykułów prasowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego lub broszur informacyjnych opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i/lub branżowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko Eksperta 1 należy wypełnić formularz Noty Biograficznej dla Eksperta 1 (poniżej), w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko Eksperta 2 należy wypełnić formularz Noty Biograficznej dla Eksperta 2 (poniżej), w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od kandydata dokumentów potwierdzających wykazane w Nocie Biograficznej wykształcenie/doświadczenie zawodowe.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniony zostanie dwie osoby (Ekspert 1 i Ekspert 2), którzy:

  • § spełnią warunki obowiązkowe udziału w rekrutacji (złożenie aplikacji w formie Noty Biograficznej),
  • § spełnią kryteria obowiązkowe udziału w rekrutacji wskazanych w Nocie Biograficznej dla Eksperta 1 lub w Nocie Biograficznej dla Eksperta 2,
  • § uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach rankingowych wskazanych w Nocie Biograficznej dla Eksperta 1 lub w Nocie Biograficznej dla Eksperta 2.

*** *** ***

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu materiałów aplikacyjnych:

Noty Biograficznej dla Eksperta 1  (zał. poniżej) wraz z wymaganymi próbkami tekstów,

lub

Noty Biograficznej dla Eksperta 2  (zał. poniżej) wraz z wymaganymi próbkami tekstów.

Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę aplikacji na więcej niż jedno stanowisko. Jedna osoba może zostać ekspertem tylko w jednym z dwóch przedstawionych wyżej typów
(w przypadku jeśli oferta kandydata będzie najlepsza w dwóch typach, kandydat będzie zobowiązany wybrać jeden spośród proponowanych).

Komplet materiałów aplikacyjnych wskazanych powyżej, należy przesłać najpóźniej do dnia 26 marca 2013 r. (decyduje data wpłynięcia aplikacji do siedziby Biura Projektu KOWEZiU). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Anna Karbowniak
Biuro Projektów – KOWEZiU
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa
z dopiskiem „P7-rekrutacja”

*** *** ***

Z każdym z ekspertów zaproszonych do współpracy zawarta zostanie umowa o dzieło. Przewidziany czas realizacji umowy – do 31 sierpnia 2013 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przesłanych materiałów aplikacyjnych (Noty Biograficznej kandydata, próbek tekstów).

UWAGA !

Prosimy o wskazanie w Nocie Biograficznej całkowitej ceny brutto za wykonanie usługi (Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia złożonej oferty, jeśli podana przez Kandydata kwota przewyższy kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację usługi).

W przypadku kiedy po ocenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną najwyższą liczbę punktów w części rankingowej na stanowisko danego eksperta, uzyskają dwie lub więcej osób, o wyborze zadecyduje najniższa kwota spośród zaproponowanych przez kandydatów.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane e-mailem o szczegółach współpracy. Najbliższe planowane spotkanie zespołu wyłonionych ekspertów odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br. w siedzibie firmy w Warszawie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
29.05.2024

Specjalista ds. Obsługi Klienta - Buderus

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

IT Quality Management Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Specjalista techniczny ds. urządzeń diagnostycznych w branży Automotive

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

GDPR Coordinator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Senior Network Security Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Test Architect - Off-Highway Robotics ECU [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Systemów Audio

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Embedded Systems Test Engineer - Senior [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Junior IT Application Specialist (Digital) - Bosch IT Competence Center Warsaw

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
15.05.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama