Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Edukatorka

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 04.12.2015
Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/-tki na stanowisko edukatora/edukatorki.

Wymiar pracy:

 • pełen etat (40 godzin tygodniowo)

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika, socjologia lub pokrewne;
 • Dobra znajomość historii emigracji z ziem polskich, historii XX wieku i historii najnowszej;
 • Minimum roczne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych;
 • Dobra dykcja oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji;
 • Dobry kontakt z dziećmi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.
 • Praca w systemie równoważnym (także popołudniami i w weekendy).

Oferujemy:

 •  Pracę w nowoczesnej instytucji kulturalnej;
 • Współpracę z młodym, kreatywnym zespołem;
 • Możliwość prowadzenia autorskich zajęć i rozwoju zawodowego.

Zakres zadań:

 • Przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym szkół i przedszkoli;
 • Animacja rodzin, grup szkolnych, wycieczek;
 • Oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie, w tym w jęz. angielskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  Życiorys – CV;
 • List motywacyjny;
 • Propozycja scenariusza 90-minutowych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej na dowolny temat związany z emigracją.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-tki. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: edukator/-ka”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Officer-Derivatives Software Engineer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024

Officer-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024

Assistant Vice President-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
02.06.2024

Executive Administration Assistant, Senior Associate (Hybrid)

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
02.06.2024

GCF Regulatory Reporting Officer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
02.06.2024

Assistant Vice President-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama