Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Edukatorka

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Gdynia
 • Data ważności oferty: 04.12.2015
Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/-tki na stanowisko edukatora/edukatorki.

Wymiar pracy:

 • pełen etat (40 godzin tygodniowo)

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika, socjologia lub pokrewne;
 • Dobra znajomość historii emigracji z ziem polskich, historii XX wieku i historii najnowszej;
 • Minimum roczne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych;
 • Dobra dykcja oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji;
 • Dobry kontakt z dziećmi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.
 • Praca w systemie równoważnym (także popołudniami i w weekendy).

Oferujemy:

 •  Pracę w nowoczesnej instytucji kulturalnej;
 • Współpracę z młodym, kreatywnym zespołem;
 • Możliwość prowadzenia autorskich zajęć i rozwoju zawodowego.

Zakres zadań:

 • Przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym szkół i przedszkoli;
 • Animacja rodzin, grup szkolnych, wycieczek;
 • Oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie, w tym w jęz. angielskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  Życiorys – CV;
 • List motywacyjny;
 • Propozycja scenariusza 90-minutowych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej na dowolny temat związany z emigracją.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-tki. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: edukator/-ka”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Alpha Data Operations Analyst, Associate 1

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Senior Derivatives Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Legal Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Specjalista ds. prawnych, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 3 tygodnie temu
16.11.2023

Senior Fund Accountant AIS NAV, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 3 tygodnie temu
16.11.2023

Real Estate Manager Poland, Officer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 3 tygodnie temu
16.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama