Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Gdańsk
 • Data ważności oferty: 17.10.2022
Fundacja Centrum Praw Kobiet

Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów

Osoba na stanowisku Dyrektora(ki) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku będzie odpowiedzialna za:

 • ustalanie w porozumieniu z zarządem Fundacji planu pracy i strategii rozwoju oddziału w Gdańsku oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie i rozwijanie programów wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy prowadzonych przez oddział w Gdańsku,
 • dbanie o realizację wewnętrznych standardów, zasad i procedur wspierania kobiet z doświadczeniem przemocy,
 • współpracę z zarządem Fundacji, działem księgowym, kadrowym i finansowym centrali Fundacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym m.in. rekrutacja, zatrudnianie, onboarding, budowanie/integracja zespołu, zapewnienie właściwego podziału zadań,
 • motywowanie, feedback, zarządzanie zespołem wolontariuszek(y), wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • zdobywanie funduszy na działanie oddziału w Gdańsku, w tym m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, pisanie projektów, kontakt z darczyńcami biznesowymi,
 • zarządzanie budżetem oddziału, w tym kontrola wydatkowania funduszy z prowadzonych projektów we współpracy z działem księgowym,
 • monitoring i ewaluację efektywności działań prowadzonych w ramach programów i projektów oddziału,
 • nadzór nad projektami i programami realizowanymi przez oddział w Gdańsku, koordynacja projektów i programów,
 • opracowywanie okresowych raportów z realizacji projektów i przekazywanie ich zarządowi Fundacji oraz grantodawcom w wyznaczonych terminach,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych (media, partnerzy, grantodawcy, władze, środowisko naukowe i inne),
 • współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • prowadzenie rzecznictwa i budowanie partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • promowanie działań realizowanych w oddziale Fundacji w Gdańsku i innych działań Fundacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną,
 • współpracę i wymianę informacji z siedzibą główną oraz innymi oddziałami Fundacji.

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami,
 • doświadczenie w pisaniu projektów i sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office i Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość gdańskiego systemu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, możliwość nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia pracy od 01.11.2022 r.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 17.10.2022 r. na adres [email protected]. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Officer-Derivatives Software Engineer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024

Officer-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024

Assistant Vice President-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
02.06.2024

Executive Administration Assistant, Senior Associate (Hybrid)

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
02.06.2024

GCF Regulatory Reporting Officer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
02.06.2024

Assistant Vice President-Derivatives Hub Dev Ops

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad tydzień temu
03.06.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama