Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Dyrektor wykonawczy

 • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Kraków
 • Data ważności oferty: 28.02.2014
Instytut Allerhanda

INSTYTUT ALLERHANDA
poszukuje kandydata na stanowisko

Dyrektora Wykonawczego

Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację misji i celów Instytutu. Jego odpowiedzialnością przed Zarządem Instytutu jest osiągnięcie celów strategicznych i celów operacyjnych poprzez przewodzenie Zespołowi Instytutu w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i administracyjnej.

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w osiągnięciu postawionych celów strategicznych,
 • doświadczenia wskazujące na zdolność do rozwoju i implementacji innowacyjnego programu działalności Instytutu w zakresie badań, analiz, szkoleń, konferencji, działalności pro bono (public interest law) i działań społecznych (integracyjnych),
 • doświadczenia sukcesu w jednym z obszarów działalności Instytutu
 • zdolności do utrzymania i rozwijania komunikacji/porozumienia z partnerami Instytutu, naukowcami, wysokiej rangi urzędnikami i liderami biznesu (prawniczego i nie tylko),
 • znajomości zasad pozyskiwania funduszy i budżetowania,
 • doświadczenia pracy w zespole,
 • kompetencji w zakresie komunikacji oraz korespondencji oficjalnej i biznesowej,
 • biegłej znajomości języka angielskiego,
 • zaawansowanej znajomość obsługi aplikacji Office i podobnych programów komputerowych.

Podstawowe obowiązki:

 • bieżące prowadzenie spraw Instytutu we wszystkich obszarach działalności,
 • inicjowanie i realizacja projektów, zarówno naukowych, jak i eventowych,
 • pozyskiwanie funduszy we współpracy z wewnętrznym bądź zewnętrznym fundraiserem,
 • budowanie kapitału żelaznego Instytutu,
 • dbałość o spójność i efektywność pracowników i jednostek administracyjnych Instytutu oraz współdecydowanie o sprawach kadrowych,
 • realizacja zleconych przez Zarząd bądź autorskich, zatwierdzonych przez Zarząd kluczowych projektów rozwojowych,
 • lewarowanie oddziaływania Instytutu przez kooperację z współpracownikami naukowymi i członkami Sekcji Naukowych Instytutu,
 • stała praca nad rozwojem strategii rozwoju Instytutu.

Profil kandydata: pożądane przymioty i profil osobowościowy:

 • samodzielność, innowacyjność, kreatywność,
 • rozwinięty zmysł menedżerski,
 • radość tworzenia projektów od podstaw oraz silna identyfikacja z dziełem,
 • preferencja dla zadaniowej organizacji pracy,
 • elastyczność w zakresie planowania obowiązków i obciążeń związanych z realizacją obowiązków zawodowych,
 • umiejętność inspirowania współpracowników nowymi pomysłami,
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne,
 • radość pracy w zespole, ze skłonnością do brania na siebie szczególnie odpowiedzialnych odcinków wspólnych projektów,
 • urok osobisty, nienaganne maniery i wrodzona bądź nabyta dyplomacja,
 • przywiązanie do wartości konserwatywno-liberalnych zwiększy szanse na dobre zrozumienie z Zarządem.

Pożądane kwalifikacje:

 • wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
 • znajomość języka niemieckiego i/lub innego języka obcego,
 • specjalizacja prawnicza w obszarze zbieżnym z podstawowymi obszarami badawczymi Instytutu, stopień naukowy,
 • doświadczenie pracy bądź studiów za granicą,
 • doświadczenie pracy w instytucji naukowej bądź NGO.

Usytuowanie w strukturze Instytutu

 • Dyrektorowi Wykonawczemu podlegają wszystkie jednostki i stanowiska administracyjne w Instytucie (zwierzchność służbowa) oraz wszelkie inne jednostki merytoryczne (koordynacja),
 • Dyrektor Wykonawczy podlega bezpośrednio Zarządowi Instytutu.

Instytut Allerhanda oferuje:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, na umowę o pracę, bądź w innej formule uzgodnionej z kandydatem,
 • inspirujące, choć wymagające wysiłku wyzwania zawodowe,
 • twórczy ferment i bogate kontakty międzynarodowe,
 • pracę z właściwymi ludźmi, we właściwym miejscu, choć zapewne niekiedy o niewłaściwej porze.

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać na adres: [email protected], kierując korespondencję do rąk Arkadiusza Radwana, Prezesa Zarządu, wraz z sygnaturą referencyjną IA/HR/2014.01/DW. Termin nadsyłania aplikacji upływa 28. lutego 2014 r.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Instytut Allerhanda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze zm.)”.

Wybrani kandydaci otrzymają dodatkowe ankiety, zostaną także zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Instytut zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia osoby, która otrzyma propozycje zatrudnienia.

Instytut Allerhanda respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Depositary Automation Specialist, Senior Associate

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
4 dni temu
17.04.2024

Finance Reporting Manager, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Operational Risk Senior Expert, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Accounting, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

AIS Middle Office Operations Specialist

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Compliance Monitoring & Testing Specialist, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Investment Operation Specialist,Hybrid, Senior Associate

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Compliance Advisory, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Corporate Audit, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Operational Risk, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Business / Operational Audit, Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Corporate Audit, Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Global Mobility and Immigration Compliance Consultant-Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad tydzień temu
09.04.2024

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych

Metropolia Krakowska
Małopolskie, Kraków / praca zdalna
5 dni temu
16.04.2024

IT Audit for Global Markets, Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Sr. Software Engineer, Charles River Development , Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
28.03.2024

Fund Accountant (Luxembourg and Switzerland), hybrid, Associate 1

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Model Validation Quantitative Analyst, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Corporate Functions, Markets & Financing Data Privacy Programs AVP

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Compliance Risk Testing Specialist, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Business Controls, Analytics and Reporting, Global Markets, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Senior Risk Analyst, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Principal SWE- Charles River

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Senior Developer- Backend Charles River Development

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

IT Audit - Financial Risk, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Global Delivery LFO Support, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Quantitative Analyst, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama