Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Doradca zawodowy/Psycholog

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Pisz
 • Data ważności oferty: 28.01.2014
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja poszukuje doświadczonego w pracy z osobami niepełnosprawnymi:

Doradcy zawodowego i/lub psychologa

Osoba ta będzie zaangażowana w pracę przy realizacji projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizowała będzie zadania w zakresie:

 • tworzenia Indywidualnych Planów Działań dla uczestników/czek projektu, aneksów do IPD,
 • prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych,
 • prowadzenia warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie,
 • prowadzenia monitoringu Indywidualnych Planów Działań,
 • prowadzenia konsultacji indywidualnych z uczestnikami/czkami projektu,
 • bieżącej sprawozdawczości z realizacji wykonanych działań na rzecz uczestników/czek projektu,
 • udziału w spotkaniach Rady Programowej, w zakresie wyboru indywidualnych ścieżek dla osób uczestniczących w projekcie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego, lub pokrewne),
 • posiadają minimum 200 godzin udokumentowanego doświadczenia zakresie prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego lub zawodowego oraz warsztatów – w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • posiadają umiejętności w zakresie tworzenia indywidualnych planów działań,
 • posiadają umiejętności w zakresie obsługi pakietu MS Office (w tym znajomość programu Excel), co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,
 • nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Ofertę należy złożyć w:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
ul. Legionowa 28/609
15-281 Białystok
do dnia 28.01.2014 r. do godziny 16.00 w postaci wypełnionych załączników do zapytania ofertowego.

Treść zapytania i formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama