Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Doradca kluczowy biznesowy

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Łódź
 • Data ważności oferty: 07.08.2018
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje 

doradcy kluczowego biznesowego/ doradczyni kluczowej biznesowej

do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do zadań doradcy/doradczyni będzie należało:

 • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • konsultacje przy opracowaniu biznes planu
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem
 • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS
 • wsparcie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu : znajomości ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej itd.
 • monitorowanie sytuacji w PS ( nie rzadziej niż co 6 miesięcy),
 • stosowanie standardów OWES,
 • przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

Wymagania:

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS,
  w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, uczestnictwo w min.
  1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),
 • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
 • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
 • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
 • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
 • umiejętności techniczne (obsługa komputera, programów komputerów),
 • znajomość standardów OWES,
 • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej.

Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres [email protected] w terminie do 7 sierpnia 2018 r.

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Enterprise Architect

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Tydzień temu
15.04.2024

ServiceNow Administrator

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Tydzień temu
15.04.2024

Płatny Staż w dziale Service Desk z językiem hiszpańskim

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Ponad tydzień temu
10.04.2024

Atlassian Confluence Administrator / Support Specialist

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Ponad tydzień temu
10.04.2024

ServiceNow ITSM Architect

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Ponad tydzień temu
10.04.2024

Service Now Solution Architect

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Ponad tydzień temu
10.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama