Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Doradca kluczowy biznesowy

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Łódź
 • Data ważności oferty: 07.08.2018
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje 

doradcy kluczowego biznesowego/ doradczyni kluczowej biznesowej

do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do zadań doradcy/doradczyni będzie należało:

 • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • konsultacje przy opracowaniu biznes planu
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem
 • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS
 • wsparcie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu : znajomości ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej itd.
 • monitorowanie sytuacji w PS ( nie rzadziej niż co 6 miesięcy),
 • stosowanie standardów OWES,
 • przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

Wymagania:

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS,
  w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, uczestnictwo w min.
  1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),
 • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
 • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
 • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
 • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
 • umiejętności techniczne (obsługa komputera, programów komputerów),
 • znajomość standardów OWES,
 • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej.

Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres [email protected] w terminie do 7 sierpnia 2018 r.

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Customs Classification Specialist

Robert Bosch
Łódzkie, Łódź
Ponad tydzień temu
19.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama