Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Broker pracy

 • Wymiar czasu: niepełny
 • lokalizacja: Tczew
 • Data ważności oferty: 27.04.2017
Fundacja Pokolenia

Nabór osób na stanowisko brokera/-ki pracy w projekcie

Fundacja Pokolenia poszukuje osoby wykonującej zadania brokera/-ki pracy w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • min. rocznego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • min. rocznego doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu)

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych trendów i tendencji na rynku pracy
 • znajomość przepisów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
 • znajomość prawa pracy oraz dostępnych dla pracodawców ulg i preferencji związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych społecznie, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnością
 • umiejętność skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami Non Violent Communication
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • znajomość lokalnego środowiska pracodawców oraz umiejętność nawiązywania współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy
 • umiejętność organizowania pracy własnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • bezwzględne przestrzeganie standardów i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych
 • wiedza na temat mechanizmów związanych z dyskryminacją i uprzedzeniami oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dyskryminacją wśród osób uczestniczących w projekcie

Mile widziane:

 • umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia treningu pracy dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym
 • doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością, wychodzącymi z uzależnienia, doświadczającymi przemocy
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • aktywizację zawodową osób uczestniczących w projekcie poprzez indywidualne spotkania, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, przygotowaniu do rozmów z pracodawcami, monitorowaniu gotowości do pracy i jakości wykonywanej pracy
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, w ty specjalistyczne doradztwo z zakresu preferencji dla pracodawców w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością
 • stały kontakt z instytucjami rynku pracy,
 • prowadzenie działań zmierzających do niwelowania stereotypów związanych z rynkiem pracy, zarówno w indywidualnej pracy z osobami uczestniczącymi w projekcie, jak i pracodawcami i instytucjami
 • realizację programów treningu pracy w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym
 • ścisła współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie – psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi, brokerami
 • udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych dot. osób uczestniczących w projekcie
 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami

Wymiar i termin pracy:

 • praca w wymiarze ¾ etatu (umowa o pracę), termin rozpoczęcia kwiecień/maj 2017 r..

Miejsce wykonania prac:

Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew, praca w terenie na obszarze powiatu tczewskiego

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:

 • CV
 • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.
 • List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia
 • Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres: [email protected] lub złożenia osobiście w terminie do 27 kwietnia 2017 roku.

Informacji udziela Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-16.00.

Wszystkim zainteresowanym osobom dziękujemy za zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Alpha Data Operations Analyst, Associate 1

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Senior Derivatives Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Legal Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Dwa tygodnie temu
21.11.2023

Specjalista ds. prawnych, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2023

Senior Fund Accountant AIS NAV, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2023

Real Estate Manager Poland, Officer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama