Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Asystenta Koordynatora – Sanok

 • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Sanok
 • Data ważności oferty: 14.12.2012
Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka-Polska poszukuje kandydata na stanowisko: Asystenta Koordynatora Centrum Obsługi Zielonych Inwestycji ds. bioróżnorodności w ramach realizacji projektu pn. „Karpaty Przyjazne Ludziom – inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: 1/1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub zlecenie

Główne obowiązki:

 1. Uczestniczenie w pracach Centrum Obsługi Zielonych Inwestycji Fundacji Karpackiej – Polska, a w szczególności wspieranie prac koordynatora i Dyrektora projektu,
 2. Pomoc w organizowaniu szkoleń i konferencji,
 3. Pomoc techniczna w zakresie opracowywanie wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska i bioróżnorodności,
 4. Promowanie problematyki ochrony środowiska, bioróżnorodności i dyrektywy NATURA 2000,
 5. Podróże służbowe w ramach projektu,
 6. Pomoc i uczestnictwo w imprezach organizowanych w ramach projektu „Karpaty Przyjazne Ludziom…”,
 7. Pomoc w przygotowywaniu opracowań i publikacji.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane przyrodnicze lub z zakresu ochrony środowiska)
 2. Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, bioróżnorodnością oraz dyrektywą unijną NATURA 2000,
 3. Znajomość przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, Ustawy o PZP, Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z póź. zm.,
 4. Zdolności analityczne,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Zaawansowana obsługa MS Office,
 7. Dobra znajomość j. angielskiego,
 8. Czynne prawo jazdy.

Wymagania pożądane:

 1. Zdolność planowania i organizacji pracy,
 2. Doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych i organizacjami pozarządowymi,
 3. Znajomość innych języków obcych,
 4. Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys,
 3. Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Powyższe dokumenty z dopiskiem „Asystent Koordynator Centrum Obsługi Zielonych Inwestycji ds. bioróżnorodności” należy przesłać do dnia 12 grudnia 2012 r. w formie elektronicznej na adres [email protected] oraz papierowej na adres: Fundacja Karpacka-Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok (liczy się data wpływu).

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania, zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 14 grudnia 2012r.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama