Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej / Asystent Osoby Niepełnosprawnej

  • Wymiar czasu: niepełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 29.12.2017
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa ul. Kopińska 6/10 w ramach realizacji projektu „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r. poszukuje osób chętnych na stanowisko:

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej lub Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę przewidywany okres zatrudnienia do 31.07.2019 r.

Wymagania niezbędne

Dla:

Asystentów Osoby Niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)

Lub:

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

  • posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: cv, list motywacyjny kandydata opisujący posiadane doświadczanie (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny), referencje, polecenia; lub
  • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat

wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

Kandydaci na AOON, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia mogą odbyć bezpłatne szkolenie w Ośrodku dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami prowadzonym przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Warszawie ul. Leonarda 12. Kandydaci, którzy uczestniczyli już w takim szkoleniu powinni dołączyć stosowne dokumenty do aplikacji.

Spotkanie z psychologiem w celu wydania opinii odbywać się będzie na terenie Ośrodka na Leonarda w terminie uzgodnionym z potencjalnymi kandydatami przed podpisaniem umowy o pracę.

Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie wzroku, słuchu lub ruchu.

Zakres czynności na stanowisku AON/AOON

1. Wsparcie beneficjentów przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami w tym m.in.:

a. Wsparcie w przemieszczaniu się z i do: lekarza, punktów usługowych, urzędów, ośrodków pomocy, podmiotów aktywizacyjnych, obiektach kulturalnych czy sportowych w ramach możliwości;

b. Pomoc w organizacji czasu wolnego oraz asysta w trakcie jego spędzania w tym wizyty w muzeach, parkach, wystawach i innych;

c. Pomoc w organizacji i załatwianiu spraw dnia codziennego m.in. robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych itp.;

2. Wsparcie realizacji programów opracowanych w Indywidualnych Ścieżkach Wsparcia.

3. Pobudzanie aktywności beneficjentów Projektu w zakresie aktywności społecznej, edukacyjnej.

4. Asysta w wykonywaniu czynności domowych z wyłączeniem czynności pielęgnacyjnych, o charakterze medycznym oraz czynności z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

5. Praca z beneficjentem w zakresie, który jest ustalony indywidualnie dla każdego beneficjenta z rodziną i terapeutami.

6. Ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i terapeutami opiekującymi się beneficjentem i rodziną w celu dostosowania metod i form pracy indywidualnie do beneficjenta.

Informacje dodatkowe

Praca w ramach usług asystenckich świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w najbliższym otoczeniu. Osoba zatrudniona w ramach umowy będzie miała uczestników z terenu dzielnic m.in. Rembertowa, Wesołej i Pragi dlatego też, ze względów logistycznych preferowane będą osoby zamieszkałe w tych dzielnicach.

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

Asystent nie będzie mógł wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie będzie miał do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego.

Czas pracy oraz wynagrodzenie zależało będzie od ilości uczestników objętych usługami asystenckimi.

Wymagane dokumenty

CV wraz ze zdjęciem z dopiskiem „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922)”

Dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań dla stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej lub Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

W przypadku braku odpowiedniego doświadczenia dla AOON oświadczenie o przystąpieniu do bezpłatnego szkolenia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Tęcza” mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 lub elektronicznie na adres: [email protected].

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 510-321-505 lub e-mail: [email protected]

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 dni temu
18.04.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
15.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.04.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Graphic Designer

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy kosztorysant instalacji elektrycznych (k/m) | Design & Build | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy Specjalista ds. zgodności w dziale Compliance

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Wycen Nieruchomości

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.03.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.03.2024

Senior Automation Consultant for Bosch Mobility

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.03.2024

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama