Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Asystent/-ka Koordynatora/-ki Regionalnego/-ej Specjalista/-ka ds. wsparcia w regionach

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Opole
 • Data ważności oferty: 17.01.2017
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja poszukuje osoby na stanowisko:

Asystent/-ka Koordynatora/-ki Regionalnego/-ej Specjalista/-ka ds. wsparcia w regionach

Jeżeli:

 • interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej z ponad 25-letnią tradycją i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych,
 • masz co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu lub realizacji projektów,
 • interesują Cię technologie cyfrowe i ich wykorzystanie w życiu codziennym i społecznym,
 • lubisz różnorodność i jednocześnie jesteś osobą, która potrafi działać w sposób planowy,

Zaaplikuj, to idealna praca dla Ciebie!

Jako Asystent/-ka Koordynatora/-ki Regionalnego/-ej będziesz odpowiadać za: 

 • wspieranie Koordynatora/-ki Regionalnego/-ej w realizacji zadań projektowych,
 • nadzorowanie jakości i efektywności pracy personelu projektowego w terenie (m.in. trenerów, wolontariuszy),
 • wspieranie Gmin w zakresie realizacji działań szkoleniowych w Gminach,
 • weryfikacja i przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz korespondencji związanej z działaniami projektowymi i innymi statutowymi Oddziału,
 • utrzymywanie kontaktów z Pionem Usług i innymi jednostkami Fundacji w zakresie realizacji projektu,
 • pomoc w opracowywaniu WOP (postępu rzeczowego) i innych dokumentów projektowych,
 • prowadzenie procedur wyboru wykonawców,
 • realizację innych zadań wskazanych przez Koordynatora/-kę Regionalnego/-ą i innych przełożonych.

Jako Specjalista/ka ds. wsparcia w regionach w ramach projektu „E-mocni: Cyfrowe umiejętności, realne korzyści” będziesz odpowiadać m.in. za:

 • koordynację działań merytorycznych w regionach,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • monitoring wskaźników szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 • badanie potrzeb szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 • efektywną współpracę z zespołem projektowym w Pionie Usług i innych jednostkach Fundacji, w szczególności ze specjalistą ds. wsparcia w regionach w Pionie Usług.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji lub koordynacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów szkoleniowych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji i monitorowaniu wskaźników w projektach, w tym współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów Word i Excel,
 • umiejętność budowania relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana znajomość:
  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
  Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/
  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
  Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
  Kodeksu etyki współpracy z przedsiębiorcami w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-15-Kodeks_wspolpracy_z_przedsiebiorcami.pdf

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę o pracę na pełen etat.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 17.01.2017 r. do godziny 23:59 na adres: [email protected] i podanie tematu maila: ASYSTENT/-KA KOORDYNATORA/-KI REGIONALNEGO/-EJ / SPECJALISTA/KA DS. WSPARCIA W REGIONACH

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-mailu.

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto. Aplikacje bez podanej stawki nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama