Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Archiwista (1/4 etatu)

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
 • lokalizacja: Gdańsk
 • Data ważności oferty: 20.06.2015
Polska Filharmonia Bałtycka

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina

informuje o naborze na stanowisko:

ARCHIWISTA
Praca na 1/ 4 etatu

Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie

Opis stanowiska:

Prowadzenie Archiwum Zakładowego zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi, Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt a, w szczególności:

 • Współpraca z działami w zakresie prawidłowego przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej.
 • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych,
 • Ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt, zgodnie z wiedzą.
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
 • Wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji nie archiwalnej (kat. „B”), której okres przechowywania już minął,
 • Wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej (kat. „A”) i przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego,
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z archiwum państwowym nadzorującym dane archiwum zakładowe.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania:

Niezbędne wymagania od kandydatów:        

 • biegła znajomość aktualnych przepisów archiwalnych i zmian w przepisach,
 • co najmniej dwu letni staż pracy w archiwistyce
 • wykształcenie wyższe archiwistyczne,
 • znajomość języków obcych
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność wykorzystania przepisów w praktyce,
 • mile widziany Kurs I i II stopnia archiwistyki,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
 • dokładność, staranność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,         
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Termin złożenia dokumentów: 20 czerwca 2015r.
Dokumenty można złożyć na adres email:

[email protected]

osobiście lub przesłać na adres
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
w terminie do dnia 20 czerwca 2015r.

PFB zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Alpha Data Operations Analyst, Associate 1

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Senior Derivatives Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Legal Specialist, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
Ponad 2 tygodnie temu
21.11.2023

Specjalista ds. prawnych, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
3 tygodnie temu, 2023-11-16
16.11.2023

Senior Fund Accountant AIS NAV, Associate 2

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
3 tygodnie temu, 2023-11-16
16.11.2023

Real Estate Manager Poland, Officer

State Street Bank
Pomorskie, Gdańsk
3 tygodnie temu, 2023-11-16
16.11.2023
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama