Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Administrator i koordynator ds. informacji i promocji – 2 x niepełny wymiar godzin

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 20.01.2013
Fundacja WWF Polska

Fundacja WWF Polska pilnie poszukuje:

ADMINISTRATORA/ KOORDYNATORA DS. INFORMACJI I PROMOCJI (REF: 391/SM/01/12)

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania, każde jest pracą na zlecenie w wymiarze czasowym odpowiadającym 1/2 etatu

Zadanie 1 – Administrator projektu

Zadanie 2 – Koordynator ds. informacji i promocji

Aplikację można składać tylko na jedno zadanie lub na oba zadania jednocześnie.

Zadanie 1 – Administrator projektu

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za administrowanie dokumentacją w projekcie „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, w tym w szczególności będzie zobowiązana do:

 1. Prowadzenia i archiwizacji korespondencji z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz bieżącej archiwizacji pozostałych materiałów (m.in. płyty).
 2. Śledzenia zmian w wytycznych CKPŚ i NFOŚiGW, przestrzegania i aktualizacji procedur obiegu dokumentów i zawierania umów.
 3. Przygotowywania i składania wniosków o płatność (WoP) i odpowiadanie na uwagi CKPŚ/ NFOŚiGW w tym zakresie zgodnie z wytycznymi kierownika projektu i koordynatora patrolu, w tym w szczególności:
 • opis merytoryczno-finansowy dokumentów finansowych projektu (m.in. faktury, rachunki, oświadczenia komunikacyjne, delegacje, rozliczenia zaliczek, listy płac),
 • pozyskanie informacji finansowych i niezbędnej dokumentacji od partnera projektu (Uniwersytet Gdański),
 • przygotowanie części administracyjno-finansowej wniosku o płatność/ poprawionego wniosku o płatność,
 • przygotowanie wszelkich załączników do wniosku,
 • przygotowanie listu przewodniego do CKPŚ/ NFOŚiGW,
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej i kompletnej dokumentacji papierowej WoP/ poprawionego WoP, kopia całej dokumentacji (skan) oraz złożenie WoP/ poprawionego WoP do CKPŚ/ NFOŚiGW,
 • wprowadzenie wniosku/ poprawionego wniosku do Generatora Wniosków CKPŚ.
 1. Bieżącej aktualizacji budżetu projektu, w tym weryfikacji dokumentów finansowych fundacji dotyczących projektu.
 2. Przygotowywania umów i rachunków pod względem finansowo-prawnym dla zadań w projekcie wraz z przeprowadzeniem rozeznania rynku dla wydatków powyżej 2000 zł.
 3. Aneksowania umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej – w części prawno-finansowej.
 4. Przygotowania dokumentów kontrolnych dla CKPŚ (kontrola realizacji projektu oraz kontrola umów).
 5. Przygotowania szablonów dokumentów ułatwiających dalszą pracę nad wnioskami (m.in. szablon opisu dokumentów, check lista, odpowiednie załączniki do wniosku).
 6. Administracji papierowej i elektronicznej całej dokumentacji projektu.
 7. Kontaktu z partnerami projektu oraz CKPŚ/ NFOŚiGW w celu dokonania terminowych rozliczeń.
 8. Dyspozycyjności w godzinach 8:00 – 16:00 (praca w biurze WWF w Warszawie) ok. 80 godzin miesięcznie.

Oczekiwania związane z kandydatem (warunki konieczne):

– wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat) w zakresie administracji lub kierunków pokrewnych lub nauk przyrodniczych,

– minimum roczne doświadczenie zawodowe w rozliczaniu wniosków i raportowaniu do grantodawców lub w ocenie wniosków współfinansowanych z funduszy unijnych lub funduszy o podobnej specyfice,

– udział w rozliczaniu co najmniej 1 wniosku procedowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub podobne instytucje,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Pozostałe oczekiwania związane z kandydatem:

– samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,

– bardzo dobra obsługa komputera (pakiet Office: głównie Word i Excel, Internet).

Zadanie 2 – Koordynator ds. informacji i promocji

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za koordynację działań komunikacyjnych w projekcie „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, w tym w szczególności będzie zobowiązana do:

 1. Znajomości wytycznych CKPŚ (w szczególności aktualnego podręcznika beneficjenta CKPŚ, podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zasad promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) i NFOŚiGW w zakresie informacji i promocji.
 2. Nadzoru nad przestrzeganiem wytycznych CKPŚ i NFOŚiGW w zakresie informacji i promocji we wszystkich zadaniach w projekcie (dot. zwłaszcza Błękitnych tablic, poradnika, raportów itp.).
 3. Przygotowania kwartalnych zestawień działań komunikacyjno-promocyjnych w projekcie.
 4. Prowadzenia monitoringu mediów na potrzeby projektu.
 5. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów w aktualizacji wiadomości na stronie projektu.
 6. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów i rzecznika prasowego w przygotowywaniu notatek prasowych oraz informacji na profil WWF na Facebooku w zakresie tematycznym projektu.
 7. Nadzoru nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na postawienie na wybrzeżu Błękitnych Tablic.
 8. Przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie, montaż i konserwację Błękitnych Tablic przy wsparciu prawnika, kierownika projektu i/lub koordynatora patrolu (nadzór nad wykonaniem projektu tablic przy wsparciu merytorycznym rzecznika prasowego).
 9. Czuwania nad stanem tablic (przy wsparciu wolontariuszy Błękitnego patrolu – koordynatora patrolu) i zlecania odpowiednich prac konserwacyjno-naprawczych.
 10. Przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie, druk i dystrybucję Błękitnego Poradnika oraz kalendarza przy wsparciu prawnika, kierownika projektu i/lub koordynatora patrolu (nadzór nad projektem przy wsparciu merytorycznym rzecznika prasowego).
 11. Przygotowania listy wysyłkowej (Błękitny Poradnik zostanie wysłany m.in. do nadmorskich szkół, instytucji oraz wolontariuszy Błękitnego Patrolu).
 12. Przygotowania tablicy informacyjno-promocyjnej o projekcie oraz zewnętrznej tablicy pamiątkowej.
 13. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów w promocji projektu w tym:
 • pomoc w przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę nowej strony internetowej projektu,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji nowej strony projektu,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji corocznej aktualizacji strony,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji promocji projektu na Facebooku (stworzenie aplikacji na Facebook),
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch konkursów (konkursy na stronie projektu oraz na profilu WWF na Facebooku). Przygotowanie nagród w konkursach.
 1. Pomocy specjaliście ds. komunikacji i projektów specjalnych w przygotowaniu dwóch wydarzeń medialnych dotyczących tematyki projektu.
 2. Odbywania delegacji związanych z działaniami komunikacyjnymi w projekcie.
 3. Dyspozycyjności w godzinach 8:00 – 16:00 (praca w biurze WWF w Warszawie) ok. 80 godzin miesięcznie.

Oczekiwania związane z kandydatem (warunki konieczne):

– wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat) w zakresie dziennikarstwa lub public relations lub nauk przyrodniczych lub kierunków pokrewnych,

– minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji, public relations lub ochrony przyrody,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Pozostałe oczekiwania związane z kandydatem:

– samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,

– bardzo dobra obsługa komputera (pakiet Office, Internet, media społecznościowe, w tym gł. Facebook, CMS).

Ze swojej strony oferujemy:

– pracę w oparciu o umowę zlecenie;

– pracę w dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji;

– pracę przy projekcie czynnej ochrony bałtyckiej przyrody;

– współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z podaniem nr referencyjnego oraz zadania, na które składana jest aplikacja, na adres mailowy [email protected] do dnia 20 stycznia 2013 r.

W CV powinny znaleźć się informacje potwierdzające spełnianie warunków koniecznych wymaganych od kandydatów: wykształcenie, znajomość języka angielskiego, doświadczenie zawodowe w wymaganych zakresie (rodzaj pracy, okres, stanowisko, nazwa pracodawcy), udział w rozliczaniu wskazanych rodzajów wniosków (w przypadku administratora – rodzaj pracy, okres, stanowisko, nazwa pracodawcy).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Ekspert ds. Szkoleń

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
16.05.2022

Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
16.05.2022

Specjalista ds. marketingu do działu Automotive Aftermarket

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
16.05.2022

Specjalista/tka ds. komunikacji (możliwość pracy hybrydowej)

Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
12.05.2022

Group Leader Software Development

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

Specjalista ds. rekrutacji IT

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

Praca w dziale Księgowości (Zespół Należności)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

SAP Security Analyst

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

IT Operations System Administrator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

Group Leader Software Development

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.05.2022

ABAP Development Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.05.2022

IT Office Assistant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.05.2022

IT Solution Manager Big Data Analytics/Group Leader

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.05.2022

Płatny Staż w Dziale Księgowości

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.05.2022

Marketing Manager for eBike division

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Data Onboarding Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Solution Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Business Requirements Analyst

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2022

Java Software Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2022

Senior Java Developer (Backend)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2022

Java Software Developer - Junior

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2022

DevOps Engineer (Data Replication)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Senior Network Security Automation Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2022

SAP QM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Technical Consultant IT Quality Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Data Modeling Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

C# Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Customer Service for European Retail Customers

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

CI/CD DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

IT Project Manager - Junior

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

SAP PP Consultant with German language

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Embedded Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

SAP PM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

IT Product Owner and Consultant - Product Engineering

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Embedded Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

IT Development Lead - Master Data Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Web Application Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Frontend Developer (Angular)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

SAP PP Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Group Manager IT Security and Compliance Poland

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

SAP EWM Consultant for Bosch Mobility

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Infrastructure Security Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Oracle Data Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

IT System Administrator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

RPA/IPA Automation Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Płatny Staż Wsparcie Działu IT (Helpdesk)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2022

Starszy Specjalista ds. Prawnych w dziale HR

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Head of Studio

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Analytics Development Lead

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Microsoft BI Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Salesforce Solution Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

SAP PP Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Paid internship in SAP SD Team

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Java Software Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Senior Microsoft BI Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Chatbot Software Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Junior IT Application Specialist

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

SAP Hybris Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Network Security Compliance Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

IT Operation Specialist – IT Security Application

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Group Manager System Engineering Poland

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

SAP S/4HANA Technical Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Senior Software Engineer - Frontend

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.04.2022

Scrum Lead

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
20.05.2022

Senior Business Systems Analyst

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
20.05.2022

Supervisor, NOC Service Engineering

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
20.05.2022

Infosec Principal Site Reliability Engineer (SRE) - Remote EU

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Miesiąc temu
21.04.2022

Senior Tax Accountant

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
20.05.2022

SAP Project Manager

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Doradca w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Asystent/Asystentka Project Managera | Dział Design & Build

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

SAP WM/EWM Capability Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

SAP SD Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Cloud DevOps Engineer (AWS) & IoT - eBike

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

SAP SD Development Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Senior Associate (Electrical Engineer)

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Młodszy Specjalista ds. Finansów

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Asystent Project Managera | Dział Design & Build

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Młodszy Konsultant w dziale Workplace Innovation

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Junior Consultant, Cloud Services

TechSoup Polska
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

Senior Tax Accountant

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
20.05.2022

Infosec Site Reliability Engineer (SRE)

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.04.2022

Project Manager | Specjalista Sanitarny

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Junior Project Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

DevOps Engineer Cloud & IoT (eBike)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

IT Development Lead - SAP SD

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Senior SAP SD Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
28.04.2022

Technical Consultant / ABAP Developer (SAP SD)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
27.04.2022

Junior ABAP Developer (SAP SD)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
27.04.2022

Test Automation Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
27.04.2022

Project Security Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
27.04.2022

Project Security Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
27.04.2022

Test Automation Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
04.04.2022

Cloud Services Technician

TechSoup Polska
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2022

Junior Project Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Dermokonsultant/ka

Dr.Max
Mazowieckie, Siedlce
Ponad tydzień temu
11.05.2022

Project Manager | Specjalista Sanitarny

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Project Manager | Kierownik Projektów Budowlanych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
13.05.2022

Technik Farmaceutyczny

Dr.Max
Mazowieckie, Janki
Ponad tydzień temu
11.05.2022

Kierownik Apteki

Dr.Max
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
11.05.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Ostrów Mazowiecka i Radom i Legionowo i Płock i Janki i Warszawa i Wołomin
Ponad tydzień temu
11.05.2022
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama