Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Administrator i koordynator ds. informacji i promocji – 2 x niepełny wymiar godzin

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 20.01.2013
Fundacja WWF Polska

Fundacja WWF Polska pilnie poszukuje:

ADMINISTRATORA/ KOORDYNATORA DS. INFORMACJI I PROMOCJI (REF: 391/SM/01/12)

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania, każde jest pracą na zlecenie w wymiarze czasowym odpowiadającym 1/2 etatu

Zadanie 1 – Administrator projektu

Zadanie 2 – Koordynator ds. informacji i promocji

Aplikację można składać tylko na jedno zadanie lub na oba zadania jednocześnie.

Zadanie 1 – Administrator projektu

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za administrowanie dokumentacją w projekcie „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, w tym w szczególności będzie zobowiązana do:

 1. Prowadzenia i archiwizacji korespondencji z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz bieżącej archiwizacji pozostałych materiałów (m.in. płyty).
 2. Śledzenia zmian w wytycznych CKPŚ i NFOŚiGW, przestrzegania i aktualizacji procedur obiegu dokumentów i zawierania umów.
 3. Przygotowywania i składania wniosków o płatność (WoP) i odpowiadanie na uwagi CKPŚ/ NFOŚiGW w tym zakresie zgodnie z wytycznymi kierownika projektu i koordynatora patrolu, w tym w szczególności:
 • opis merytoryczno-finansowy dokumentów finansowych projektu (m.in. faktury, rachunki, oświadczenia komunikacyjne, delegacje, rozliczenia zaliczek, listy płac),
 • pozyskanie informacji finansowych i niezbędnej dokumentacji od partnera projektu (Uniwersytet Gdański),
 • przygotowanie części administracyjno-finansowej wniosku o płatność/ poprawionego wniosku o płatność,
 • przygotowanie wszelkich załączników do wniosku,
 • przygotowanie listu przewodniego do CKPŚ/ NFOŚiGW,
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej i kompletnej dokumentacji papierowej WoP/ poprawionego WoP, kopia całej dokumentacji (skan) oraz złożenie WoP/ poprawionego WoP do CKPŚ/ NFOŚiGW,
 • wprowadzenie wniosku/ poprawionego wniosku do Generatora Wniosków CKPŚ.
 1. Bieżącej aktualizacji budżetu projektu, w tym weryfikacji dokumentów finansowych fundacji dotyczących projektu.
 2. Przygotowywania umów i rachunków pod względem finansowo-prawnym dla zadań w projekcie wraz z przeprowadzeniem rozeznania rynku dla wydatków powyżej 2000 zł.
 3. Aneksowania umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej – w części prawno-finansowej.
 4. Przygotowania dokumentów kontrolnych dla CKPŚ (kontrola realizacji projektu oraz kontrola umów).
 5. Przygotowania szablonów dokumentów ułatwiających dalszą pracę nad wnioskami (m.in. szablon opisu dokumentów, check lista, odpowiednie załączniki do wniosku).
 6. Administracji papierowej i elektronicznej całej dokumentacji projektu.
 7. Kontaktu z partnerami projektu oraz CKPŚ/ NFOŚiGW w celu dokonania terminowych rozliczeń.
 8. Dyspozycyjności w godzinach 8:00 – 16:00 (praca w biurze WWF w Warszawie) ok. 80 godzin miesięcznie.

Oczekiwania związane z kandydatem (warunki konieczne):

– wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat) w zakresie administracji lub kierunków pokrewnych lub nauk przyrodniczych,

– minimum roczne doświadczenie zawodowe w rozliczaniu wniosków i raportowaniu do grantodawców lub w ocenie wniosków współfinansowanych z funduszy unijnych lub funduszy o podobnej specyfice,

– udział w rozliczaniu co najmniej 1 wniosku procedowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub podobne instytucje,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Pozostałe oczekiwania związane z kandydatem:

– samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,

– bardzo dobra obsługa komputera (pakiet Office: głównie Word i Excel, Internet).

Zadanie 2 – Koordynator ds. informacji i promocji

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za koordynację działań komunikacyjnych w projekcie „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, w tym w szczególności będzie zobowiązana do:

 1. Znajomości wytycznych CKPŚ (w szczególności aktualnego podręcznika beneficjenta CKPŚ, podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zasad promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) i NFOŚiGW w zakresie informacji i promocji.
 2. Nadzoru nad przestrzeganiem wytycznych CKPŚ i NFOŚiGW w zakresie informacji i promocji we wszystkich zadaniach w projekcie (dot. zwłaszcza Błękitnych tablic, poradnika, raportów itp.).
 3. Przygotowania kwartalnych zestawień działań komunikacyjno-promocyjnych w projekcie.
 4. Prowadzenia monitoringu mediów na potrzeby projektu.
 5. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów w aktualizacji wiadomości na stronie projektu.
 6. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów i rzecznika prasowego w przygotowywaniu notatek prasowych oraz informacji na profil WWF na Facebooku w zakresie tematycznym projektu.
 7. Nadzoru nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na postawienie na wybrzeżu Błękitnych Tablic.
 8. Przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie, montaż i konserwację Błękitnych Tablic przy wsparciu prawnika, kierownika projektu i/lub koordynatora patrolu (nadzór nad wykonaniem projektu tablic przy wsparciu merytorycznym rzecznika prasowego).
 9. Czuwania nad stanem tablic (przy wsparciu wolontariuszy Błękitnego patrolu – koordynatora patrolu) i zlecania odpowiednich prac konserwacyjno-naprawczych.
 10. Przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie, druk i dystrybucję Błękitnego Poradnika oraz kalendarza przy wsparciu prawnika, kierownika projektu i/lub koordynatora patrolu (nadzór nad projektem przy wsparciu merytorycznym rzecznika prasowego).
 11. Przygotowania listy wysyłkowej (Błękitny Poradnik zostanie wysłany m.in. do nadmorskich szkół, instytucji oraz wolontariuszy Błękitnego Patrolu).
 12. Przygotowania tablicy informacyjno-promocyjnej o projekcie oraz zewnętrznej tablicy pamiątkowej.
 13. Wsparcia specjalisty ds. nowych mediów w promocji projektu w tym:
 • pomoc w przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę nowej strony internetowej projektu,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji nowej strony projektu,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji corocznej aktualizacji strony,
 • pomoc w merytorycznej i technicznej koordynacji promocji projektu na Facebooku (stworzenie aplikacji na Facebook),
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch konkursów (konkursy na stronie projektu oraz na profilu WWF na Facebooku). Przygotowanie nagród w konkursach.
 1. Pomocy specjaliście ds. komunikacji i projektów specjalnych w przygotowaniu dwóch wydarzeń medialnych dotyczących tematyki projektu.
 2. Odbywania delegacji związanych z działaniami komunikacyjnymi w projekcie.
 3. Dyspozycyjności w godzinach 8:00 – 16:00 (praca w biurze WWF w Warszawie) ok. 80 godzin miesięcznie.

Oczekiwania związane z kandydatem (warunki konieczne):

– wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat) w zakresie dziennikarstwa lub public relations lub nauk przyrodniczych lub kierunków pokrewnych,

– minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji, public relations lub ochrony przyrody,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Pozostałe oczekiwania związane z kandydatem:

– samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,

– bardzo dobra obsługa komputera (pakiet Office, Internet, media społecznościowe, w tym gł. Facebook, CMS).

Ze swojej strony oferujemy:

– pracę w oparciu o umowę zlecenie;

– pracę w dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji;

– pracę przy projekcie czynnej ochrony bałtyckiej przyrody;

– współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z podaniem nr referencyjnego oraz zadania, na które składana jest aplikacja, na adres mailowy [email protected] do dnia 20 stycznia 2013 r.

W CV powinny znaleźć się informacje potwierdzające spełnianie warunków koniecznych wymaganych od kandydatów: wykształcenie, znajomość języka angielskiego, doświadczenie zawodowe w wymaganych zakresie (rodzaj pracy, okres, stanowisko, nazwa pracodawcy), udział w rozliczaniu wskazanych rodzajów wniosków (w przypadku administratora – rodzaj pracy, okres, stanowisko, nazwa pracodawcy).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dzisiaj
22.04.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Dzisiaj
22.04.2024

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
18.04.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Tydzień temu
15.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.04.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Graphic Designer

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy kosztorysant instalacji elektrycznych (k/m) | Design & Build | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy Specjalista ds. zgodności w dziale Compliance

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Wycen Nieruchomości

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024

Senior Automation Consultant for Bosch Mobility

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
21.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama