Czego szukasz

Żłobek Terefere – przyjazne miejsce, które ułatwi Ci powrót do pracy

Jeśli planujesz powrót do pracy, to z myślą o Tobie powstał w Krakowie nowy integracyjny Żłobek Terefere. Otwarcie już w sierpniu 2017 r., a rekrutacja właśnie trwa. Zapraszamy również dzieci ze szczególnymi potrzebami. Świetna, wykwalifikowana kadra, przyjazne miejsce, własny ogród. Żłobek jest z dofinansowaniem, więc za całodzienny pobyt dziecka zapłacisz tylko 330 zł. Może to właśnie wymarzone miejsce dla Twojego malucha? A Twój powrót do pracy stanie się łatwiejszy?

  • Dominika Kamińska - 25/07/2017
dzieci rysują świecowymi kredkami przy stoliku w żłobku

W jakim celu powstał Żłobek Terefere?

Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć ciepłe, przyjazne i profesjonalne miejsce, w którym każde dziecko poczuje się bezpiecznie, komfortowo i będzie mogło rozwijać się pod okiem wykwalifikowanej kadry. Chcemy zapewnić dzieciom najlepszą opiekę i zdjąć troskę o tę opiekę z rodziców, którzy w tym czasie mogą spokojnie pracować

Żłobek Terefere jest naszą drugą placówką, prowadzimy również Klub Dziecięcy Terefere, który cieszy się bardzo dobrą opinią i brak w nim wolnych miejsc!

Do kogo kierujecie swoją ofertę?

Projekt „ Integracyjny Żłobek TeReFeRe  – szansą na dobry start dla dzieci i ich mam” skierowany jest do mam, które po okresie pozostawania z małym dzieckiem w domu, zdecydowały się na aktywność zawodową.

Stworzyliśmy żłobek integracyjny, w którym mamy będą mogły zostawić swoje pociechy pod opieką wykwalifikowanego personelu, a czas poświęcić na poszukiwanie i powrót do pracy.

Jakie są Wasze główne złożenia?

Projekt Terefere ma na celu zlikwidowanie barier: finansowej, związanej z wysokimi kosztami wynajęcia opiekunki lub oddania dziecka do żłobka, które obciążają domowy budżet (nasza miesięczna opłata wynosi 330,22 zł.) oraz bariery mentalnej, wynikającej z obaw rodziców przed powierzeniem małego dziecka niesprawdzonym, lub niewykwalifikowanym opiekunom.

Żłobek Terefere przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia. Warunkiem do zakwalifikowania w naszym projekcie jest chęć podjęcia pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub plan powrotu do pracy po urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym. Czas uczestnictwa w projekcie wynosi 12 miesięcy.

Z jakich zajęć dzieci będą mogły korzystać?

W żłobku, w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywają się w mniejszych w grupach dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, jako element integracji, wdrożony jest program wychowawczy, zawierający codzienne ćwiczenia fizyczne, z elementami zabawy, dostosowane do wspólnych warsztatów dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Integracja w naszym żłobku realizowana jest jako forma wspólnej nauki i zabawy. Dzięki temu pozwala ona na możliwość uczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych w zróżnicowanej grupie dziecięcej, ucząc akceptacji i tolerancji i niosąc korzyść zarówno dzieciom będącym w normie rozwojowej, jak i dzieciom ze szczególnymi potrzebami.

Żłobek Terefere został stworzony z myślą o dostosowaniu przestrzeni do potrzeb najmłodszych. Żłobek jest dofinansowany z MRPiPS, posiada pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej, nowe przestronne sale, ogród oraz zaplecze do Sali Integracji Sensorycznej. Na stałe współpracujemy z grupą wykwalifikowanych rehabilitantów, terapeutów oraz psychologów.

Posiłki dla dzieci dostarczane są przez współpracującą z nami – krakowską firmę cateringową, spełniającą wszelkie obowiązujące w Polsce normy żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Istnieje możliwość wyboru, oprócz dań standardowych, także posiłków wegetariańskich, bezmlecznych lub specjalnych diet dla dzieci z alergiami.

Zapraszamy do rekrutacji!

Obecnie jesteśmy w trakcie prowadzenia rekrutacji mam do projektu.

Otwarcie Żłobka Terefere jest zaplanowane na miesiąc sierpień. Zapraszamy serdecznie!

Żłobek znajduje się przy ul. Zdunów 18c/1 30-428 Kraków (okolice Kobierzyńskiej)

Godziny otwarcia żłobka: 7:00-18:00

Strona naszego żłobka jest jeszcze w przygotowaniu, ale pierwsze efekty już są widoczne pod adresem: www.zlobekterefere.pl

Zapraszam wszystkich rodziców do kontaktu z nami, odpowiem na wszystkie pytania

Grzegorz Kolp, koordynator projektu

Tel: 508 672 724, 12 410 56 26 e-mail: [email protected]

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Dominika Kamińska
Podyskutuj

Jak prawidłowo wypełnić JEDZ?

Błąd polegający na wpisaniu w wymaganym polu numeru identyfikacji podatkowej „Numer VAT” numeru niepoprzedzonego prefiksem PL nie musi być w żaden sposób konwalidowany. Jest to brak natury formalnej. W obrocie krajowym polski wykonawca w ogóle nie ma obowiązku wskazywania prefiksu PL.
  • Zofia Kowalska - 21/06/2019

Problem

Zgodnie z instrukcją wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z 14 lutego 2018 r. zamieszczoną na stronie UZP w części II „Informacje dotyczące wykonawcy” w przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać NIP poprzedzony symbolem PL.

Jak prawidłowo postąpić, jeśli ofertę złożył wykonawca, który posługuje się numerem VAT i który wpisał w wyznaczonym miejscu numer identyfikacji podatkowej, ale niepoprzedzony symbolem PL, tak jak nakazuje Instrukcja. Czy w związku z tym zamawiający może uznać, że miejsce „Numer VAT” zostało prawidłowo wypełnione, czy powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w powyższym zakresie?

Rozwiązanie

Wykonawca w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z art. 25a ust. 2 Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany złożyć oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu. Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6 stycznia 2016 r.) w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wykonawcy wypełniają odpowiednio część II:

  • A (informacje ogólne),
  • B (informacje dotyczące osób reprezentujących),
  • C (informacje dotyczące podmiotów trzecich),
  • D (informacje dotyczące podwykonawców), oraz części od III do VI formularza.

W części I A (JEDZ) wykonawca jest zobowiązany uzupełnić informacje dotyczące numeru VAT. W formularzu należy wpisać „Numer VAT, jeżeli dotyczy” lub alternatywnie: „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”.

Co zrobić z niekompletnym JEDZ? Sprawdź >>

To oznacza, zgodnie z zamieszczonym komentarzem do wypełniania JEDZ dostępnym na stronie UZP, że wykonawcy posługujący się numerem VAT powinni wpisać ten numer (numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL). Zatem wykonawca jest zobowiązany uzupełnić JEDZ o informacje w zakresie numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego symbolem PL (gdy posługuje się numerem VAT) bądź numeru, którym posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np. REGON).

Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będące wykonawcami zamieszczają numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posługują się nim do celów podatkowych.

Zauważyć należy, że przedsiębiorcy nadawany jest unikatowy numer identyfikacji podatkowej – NIP. Jest to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Jeśli do numeru NIP dodamy symbol (prefiks) PL, stanie się on jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej VAT UE.

W obrocie krajowym NIP z prefiksem PL nie jest obowiązkowy, aby zaś móc używać prefiksu PL, konieczna jest osobna rejestracja. Podmioty zarejestrowane w kraju jako podatnicy VAT czynni, będący równocześnie zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, nie powinny tym samym w transakcjach krajowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej zawierającym prefiks PL.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o VAT krajowi podatnicy VAT są zobowiązani do posługiwania się NIP z przedrostkiem PL w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego można stwierdzić, iż ujęcie w treści JEDZ prefiksu PL ma charakter wyłącznie informacyjny i dotyczy wyłącznie sytuacji wskazanych powyżej.
Jego brak zaś nie będzie stanowił błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który prowadziłby do konieczności wezwania wykonawcy do złożenia ponownie formularza JEDZ poprawionego o wpis w postaci prefiksu PL.

Więcej o jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na www.portalzp.pl

Andrzej Łukaszewicz – konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO, ekspert Portalu Zamówień Publicznych i Prywatnych www.portalzp.pl

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Zofia Kowalska

Jak wprowadzić równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym?

13 czerwca państwa Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę, która ma sprawić, że ojcowie poprzez urlopy rodzicielskie będą bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi zaraz po narodzinach. Ma to się przyczynić do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
  • Ewa Moskalik - Pieper - 21/06/2019
rodzina na spacerze

Równowaga między życiem rodzinnym a zawodowym

Jeszcze w czerwcu 2018 r. Polska była przeciwna zawartemu kompromisowi za względu na klauzulę, która nakazuje dzielenie się urlopem rodzicielskim między ojcem i matką. W Polsce urlop taki może, ale nie musi być przekazywany. W tym roku przedstawiciel władz z Warszawy wstrzymał się od głosu. Komisja Europejska proponowała, że ojcowie będą musieli wykorzystać 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Niewykorzystany urlop miał przepadać i nie mógł być przekazany drugiemu rodzicowi.

Państwa członkowskie wpłynęły na zmianę przepisów

Z taką propozycją Komisji Europejskiej nie zgodziły się państwa członkowskie i przegłosowana w tym roku dyrektywa zakłada indywidualne prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których dwa nie będą mogły ulec przeniesieniu na drugiego rodzice. Niewykorzystany przez ojca płatny urlop przepadnie.

Urlop ojcowski po urodzeniu się dziecka

Inną, nową propozycją ma być urlop ojcowski, (nie w Polsce), który ma wynosić przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka i być on płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo UE obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego.

Work-life balance

Ta dyrektywa i propozycje Komisji Europejskiej dotyczące równowagi między życiem zawodowym i prywatnym mają zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz być kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet i mężczyzn w UE. Na chwilę obecną nie ma zbyt wielu inicjatyw zachęcających mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego. Dzięki takim propozycjom kobiety mają szansę być mniej obarczone niepłatną pracą i zyskają więcej czasu na płatne zatrudnianie się. Mogłoby to tez pomóc zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Urlop opiekuńczy

Jeszcze jedną propozycją ma być urlop opiekuńczy dla pracowników, którzy z powodów zdrowotnych muszą zajmować się swoimi krewnymi. Taki urlop ma wynosić rocznie pięć dni roboczych. Kraje członkowskie będą mogły określić inny okres referencyjny oraz decydować, czy urlop przyznawać na zasadzie indywidualnej i na jakich ewentualnych dodatkowych warunkach.

Parlament Europejski przegłosował te regulacje 4 kwietnia. Proces legislacyjny na poziomie unijnym zakończy się w momencie przyjęcia ich przez Radę Unii Europejskiej. 20 dni po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym dyrektywa wejdzie w życie. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie jej zapisów do prawa krajowego.

Źródło: businessinsider.com

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ewa Moskalik - Pieper
Redaktor portalu Mamo Pracuj. Prywatnie spełniona, pełnoetatowa mama dwóch wspaniałych synów i żona, starająca się znaleźć swój patent na work - life balance. Absolwentka UJ. Miłośniczka kina, muzyki i książek.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail