Czego szukasz

Grow UP – wzrastaj zawodowo z nami! Ruszamy z nowym projektem!

Szukasz pracy i marzysz o ciekawym stanowisku dla siebie? Musisz posiadać odpowiednie kompetencje i potrafić je pokazać przyszłemu pracodawcy. Zgłoś się do GrowUP – kompleksowego projektu podnoszenia kompetencji zawodowych i wzrastaj z nami zawodowo. Zapraszamy!

Шукаєте роботу і мрієте про цікаву для себе посаду? Ви повинні мати відповідні компетенції та вміти показати їх майбутньому роботодавцю. Реєструйтеся на Grow UP – комплексний проект для вдосконалення професійних компетенцій та професійного зростання разом з нами. Чекаємо на вас!

Spis treści: ukryj

Grow UP – wzrastaj zawodowo z nami!

Ostatnie 12 lat naszej działalności to wspieranie Polek – kobiet i mam, które stawiają na swój rozwój zawodowy i osobisty. Od wielu miesięcy pomagamy również Ukrainkom, które po wybuchu wojny przyjechały do Polski. Zależy nam na wzmocnieniu kompetencji kobiet, niezależnie od tego jakiej są narodowości.

Potrzebujesz odświeżyć swoje umiejętności zawodowe lub językowe, a może bardziej zależy Ci na wzmocnieniu się w miękkim obszarze kompetencji? Chcesz czuć się dobrze przygotowana do spotkania z rekruterem i do rozpoczęcia nowego, zawodowego rozdziału? Zapraszamy Cię do projektu Grow UP! Chcemy dać przestrzeń do rozwoju tym kobietom, które szukają dla siebie nowej drogi zawodowej.

Czy projekt „Grow UP” jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim (lub wychowawczym) albo pragniesz zmiany zawodowej,
 • jesteś gotowa/gotowy do poszukiwania i podjęcia stałej pracy,
 • jesteś przygotowana/przygotowany do działania, otwarta/otwarty na zmianę i uczenie się,
 • posiadasz podstawowe kompetencje umożliwiające Ci wejście na rynek pracy,
 • jesteś osobą nastawioną na integrację, wymianę doświadczeń, dzielenie się i wzajemne wsparcie.

W czym będziesz uczestniczyć?

Mamy dla Ciebie bezpłatny czteromiesięczny program wsparcia.

Projekt podzielony jest na etapy.

W pierwszym etapie odbędą się 4 spotkania online z naszymi ekspertkami na temat rynku pracy, dostępne dla każdego, kto jest zainteresowany.

Wszystkie spotkania będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub ukraiński, w zależności od prezentera. Potrzebujesz mieć tylko dostęp do Internetu, żadne dodatkowe narzędzia ani programy nie są wymagane.

W trakcie pierwszego etapu, spośród wszystkich zapisanych do projektu osób, rozpoczniemy nabór do etapu drugiego. Będzie to program indywidualnego wsparcia dla 60 osób.

Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dalszym, intensywnym i kompleksowym projekcie, podczas którego otrzymają indywidualne wsparcie oraz:

 • pomoc w napisaniu CV, tworzeniu profilu na LinkedIn,
 • tworzenie wiedzy, jak przebiega rozmowa rekrutacyjna po polsku i po angielsku,
 • szkolenia przez specjalistki z obszaru HR i prawa pracy,
 • psychologiczne wsparcie specjalistów,
 • dostęp do kursu języka angielskiego lub polskiego – kurs będzie odbywał się online,
 • wsparcie i przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Celem trzeciego etapu działań projektu Grow UP, jest dotarcie z pomocą do osób mieszkających w schroniskach zbiorowych w Małopolsce.

Podsumowując: te kompleksowe działania zwiększą Twoją wartość na rynku pracy!

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania:

Czy udział w projekcie jest płatny?
Nie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czy muszę być w konkretnym przedziale wiekowym, żebym mieć możliwość wzięcia udziału w projekcie?
Nie. Musisz być pełnoletnia/pełnoletni. Dla nas nie ma znaczenia, czy masz 25, 35, 45 czy więcej lat. Dla nas najważniejsza jest Twoja motywacja do podjęcia pracy i chęć rozwoju. Wiek nie jest czynnikiem, który wpływa na rekrutację.

Czy wszystkie działania będą odbywać się online?
Pierwsze dwa etapy projektu odbywają się online. Natomiast trzeci etap jest skierowany do osób, mieszkających w schroniskach zbiorowych w Małopolsce.

Czy dostanę wiadomość o zakwalifikowaniu się do projektu?
Tak, dostaniesz potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do każdego etapu projektu, z tym, że do drugiego etapu, będziemy zbierać zgłoszenia już w trakcie trwania pierwszego etapu projektu.
Na początku sierpnia zacznie się rekrutacja do drugiej części projektu i do każdej osoby zapisanej do pierwszego etapu wyślemy formularz zgłoszeniowy. Niezależnie od wyniku rekrutacji, dostaniesz od nas wiadomość.

Czy mogę uczestniczyć w zajęciach angielskiego/polskiego, jeśli jeszcze nigdy się go nie uczyłam/nie uczyłem?
Zarówno język angielski, jak i język polski będą realizowane na poziomie, który reprezentować będzie Twój wynik testu sprawdzającego znajomość języka.

Jeżeli masz pytania, pisz śmiało do: [email protected]

Projekt Grow UP jest realizowany dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps oraz grantodawcy American Red Cross. Mercy Corps to globalny zespół humanitarystów, współpracujący na pierwszej linii frontu największych dzisiejszych kryzysów, aby stworzyć przyszłość pełną możliwości, w której każdy może prosperować. Dziękujemy!

Do zobaczenia? Jeśli tak, to wypełnij formularz!

Wzrastaj zawodowo z nami!

Zobacz nagrania naszych webinarów:

Webinar: CV i LinkedIn – niezbędne narzędzia w poszukiwaniu pracy – Grow UP

Webinar: Formy zatrudnienia i prowadzenie biznesu okiem księgowej

Webinar: Rozmowa kwalifikacyjna bez stresu – wskazówki doświadczonej rekruterki – Grow UP

Webinar: Depresja i samotność wśród uchodźców i imigrantów – jak sobie z nią radzić – Grow UP

UA

Grow UP – зростай професійно з нами! Запускаємо новий проект!

Останні 12 років наша робота була спрямована на підтримку польських жінок і матерів, які зосереджуються на своєму професійному та особистому розвитку. Протягом багатьох місяців ми також допомагаємо українським жінкам, які приїхали до Польщі після війни. Ми прагнемо зміцнювати навички жінок, незалежно від їхньої національності.

Вам необхiдно освіжити свої професійні або мовні навички, або, можливо, ви більше зацікавлені в посиленні себе в області м’яких компетенцій? Хочете відчути себе добре підготовленими до зустрічі з рекрутером та розпочати нову професійну сторінку? Запрошуємо до проекту Grow UP! Ми хочемо дати простір для розвитку тим жінкам, які шукають для себе новий професійний шлях.

Чи підходить мені проект Grow UP?

Так, якщо:

 • ви хочете повернутися до роботи після декретної відпустки або змінити професію,
 • ви готові шукати постійну роботу та влаштуватися на неї,
 • ви готові діяти, налаштовані на зміни і навчання,
 • ви маєте базові компетенції для виходу на ринок праці,
 • ви відкриті до спілкування, готові обмінюватися досвідом, ділитися та підтримувати один одного.

У чому ви візьмете участь?

Ми маємо для вас безкоштовну чотиримісячну програму підтримки.

Проект розділений на етапи.

На першому етапі відбудеться 4 онлайн-зустрічі з нашими експертами з питань ринку праці, доступні для всіх зацікавлених.

Всі зустрічі будуть перекладені синхронно на польську або українську мову, в залежності від доповідача. Вам потрібно лише мати доступ до Інтернету, жодних додаткових інструментів чи програм не потрібно.

Під час першого етапу ми розпочнемо набір на другий етап з-поміж усіх зареєстрованих до проекту. Це буде програма індивідуальної підтримки для 60 осіб.

Відібрані учасники будуть запрошені до участі у подальшому інтенсивному та комплексному проекті, під час якого вони отримають індивідуальну підтримку та:

 • допомогу в написанні резюме, створенні профілю на LinkedIn,
 • знання про те, як проходить співбесіда при прийомі на роботу польською та англійською мовами,
 • навчання від спеціалістів з кадрів та трудового права,
 • психологічну підтримку фахівців,
 • доступ до курсу англійської або польської мови – курс буде проходити онлайн
 • підтримку та простір для обміну досвідом.

Метою третього етапу діяльності проекту Grow UP є охоплення людей, які живуть у колективних притулках у Малопольському регіоні.

Підсумовуючи: ці комплексні заходи підвищать вашу цінність на ринку праці!

FAQ, або поширені запитання:

Чи участь у проекті є платною?
Ні, участь у проекті безкоштовна.

Чи повинна/повинен я бути в певному віковому діапазоні, щоб взяти участь у проекті?
Ні, ви повинні бути повнолітніми. Для нас не має значення, чи вам 25, 35, 45 чи більше років. Найголовніше для нас – ваша мотивація до роботи та бажання розвиватися. Вік не є фактором при прийомі до проекту.

Чи всі заходи відбуватимуться онлайн?
Перші два етапи проекту проходять онлайн. Однак третій етап спрямований на людей, які проживають у колективних притулках у Малопольському регіоні.

Чи отримаю я повідомлення про відбір на участь до проекту?
Так, ви отримаєте підтвердження прийняття вашої кандидатури до кожного етапу проекту. Для другого етапу ми будемо збирати заявки вже під час першого етапу проекту.
На початку серпня розпочнеться набір на другу частину проекту, і ми надішлемо аплікаційну форму кожному учаснику першого етапу. Незалежно від результату набору, ви отримаєте від нас повідомлення.

Чи можу я відвідувати заняття з англійської/польської мови, якщо я ніколи не вивчав її раніше?
Англійська та польська мови викладатимуться на рівні, що відповідає вашому результату мовного тесту.

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть на адресу: [email protected]

Проект Grow UP став можливим завдяки підтримці Mercy Corps та грантодавця American Red Cross. Mercy Corps – це глобальна команда гуманістів, які працюють разом на передовій найбільших кризових ситуацій сьогодення, щоб створити майбутнє, сповнене можливостей, де кожен може процвітати. Дякуємо!

До зустрічі? Якщо так, то заповніть форму!

Зростай професійно з нами!

Перегляньте записи наших вебінарів:

Вебінар: CV та LinkedIn – важливі інструменти для пошуку роботи – Grow UP

Вебінар: Форми зайнятості та ведення бізнесу очима бухгалтерки

Вебінар: Співбесіда без стресу – поради досвідченої рекрутерки – Grow UP

Вебінар: Депресія та самотність серед біженців та мігрантів – як з цим справлятися – Grow UP


Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
W Mamo Pracuj jestem koordynatorem i asystentem projektów społecznych m.in. dla Ukraińców. W życiu jestem żoną i mamą 4 dzieci w wieku od 4 do 20 lat. Z wykształcenia i powołania prawnik: uwielbiam bronić swojego punktu widzenia aż do zwycięstwa. Optymistycznie podchodzę do życia i ufam Bogu.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie