Czego szukasz

Granty na zatrudnianie kobiet wracających do pracy? Kiedy, jak i od kogo?

Od nowego roku będą obowiązywały nowe rozwiązania, które mają wesprzeć kobiety w powrocie na rynek pracy. Jednym z nich będzie grant na telepracę – instrument zachęcający pracodawcę albo przedsiębiorcę do zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. Jakie jeszcze zmiany się szykują i kto będzie mógł skorzystać z grantu?

To, że kobiety w Polsce, jak i w innych krajach, to lepiej wykształcona część społeczeństwa wiemy od dawna, ale pytaniem otwartym pozostaje nadal to, jak wspierać kobiety w powrocie na rynek pracy, jakie zachęty zapewnić, aby ten powrót do pracy był możliwy?

Jak twierdzi Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej – w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Binzes – „(…) muszą powstawać programy, które będą pomagały łączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi i wracać na rynek pracy – chociażby w niepełnym wymiarze czy też w takich formach niestandardowych jak telepraca”. 

Grant na telepracę

Nowe rozwiązania prawne dotyczące pomocy dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy, wejdą w życie w 2014 r. Wśród nich będzie między innymi grant na telepracę, czyli instrument kierowany do pracodawcy albo przedsiębiorcy, który otrzyma dofinansowanie (grant) za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek.

Warunkiem jest aby byli to rodzice, którzy wychowywują co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Grant będzie można też otrzymać za zatrudnienie bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.

Garść szczegółów

Na podstawie umowy zawartej ze starostą, pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie musi zagwarantować utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze połowy etatu. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z umowy, będzie musiał zwrócić grant z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.

Dodatkowo pracodawcy otrzymają także świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (np. po urlopie wychowawczym) oraz za bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną.

Takie świadczenie będzie wypłacane pracodawcy przez 12 miesięcy (w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca zagwarantuje zatrudnienie takiego bezrobotnego przez kolejne 6 lub 12 miesięcy. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania, też będzie musiał zwrócić uzyskane świadczenie wraz z odsetkami ustawowymi.

Świadczenie aktywizacyjne nie będzie przysługiwało w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy. Pracodawca będzie musiał zatem wybrać, czy ubiegać się o to świadczenie, czy o pożyczkę z Funduszu Pracy.

Plan MPiPS

Minister podkreśla, że praca z domu może być atrakcyjną metodą łączenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, ale choć od 2007 roku mamy takie prawne mośliwości, to jednak niewiele firm decydowało się na takie rozwiązanie. Plan ministerstwa zakłada, że co roku około 2-3 tysięcy kobiet będzie mogło podjąć pracę korzystając z grantu na telepracę.

Zdjęcie:

Źródło: Biznes Newseria, artykuł „Od nowego roku dodatkowe wsparcie dla kobiet wracających po macierzyńskim do pracy

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie