Czego szukasz

Dzienny opiekun. Kim jest i jak nim zostać?

Dzienni opiekunowie mieli pojawić się ponad dwa lata temu, wraz z rewolucją żłobkową, która dokonała się po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.  Niestety opiekunów można było ze świecą szukać… Na szczęście to się zmienia! A może Ty chcesz zostać dziennym opiekunem? Sprawdź, jak!

Jak było na początku?

Dotychczas dzienni opiekunowie pracowali wyłącznie na podstawie umowy zawartej z gminą, która mogła rozpisać specjalny konkurs na to stanowisko. Jeżeli gmina konkursu nie rozpisała – tam opiekunów zwyczajnie nie ma, nawet jeżeli ktoś chciał pracować w ten sposób i ma ku temu kwalifikacje. Stąd obecnie gminy zatrudniają ich niewielu.

[view:ad_intext_superbanner_1=block]

Co się zmieniło?

Postanowiono zatem zmienić zapisy ustawy dotyczące dziennych opiekunów. Zmiany niedawno weszły w życie. Obecnie więc dzięki nowemu brzmieniu art. 36 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dziennych opiekunów będą mogły zatrudniać już nie tylko gminy, lecz również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oznacza to, że już niedługo może pojawić się większa liczba takich opiekunów, będą oni bowiem zatrudniani przez inne podmioty, np. przez fundacje.

Jakie zadania należą do dziennego opiekuna?

Każdy taki opiekun będzie:

  • zajmował się i opiekował maksymalnie 5 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3;
  • w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych.

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Opiekunami będą mogły zostać osoby, które posiadają minimum roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3 lub odbyły 160-godzinne  specjalistyczne szkolenie (w tym 30 godzin praktyki w żłobku, a także z udzielania pierwszej pomocy) lub szkolenie uzupełniające – w przypadku pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Każdy opiekun musi posiadać umowę z zatrudniającym go podmiotem i być przez ten podmiot ubezpieczony. Opiekunowie będą figurowali w rejestrach dziennych opiekunów prowadzonych przez gminę.

Jak uzyskać 80% dofinansowania?

Obecnie dzięki Resortowemu programowi rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” prowadzonemu przez MPiPS można uzyskać dofinansowanie do stworzenia takich miejsc opieki w wysokości 80% zadania, a także ich funkcjonowania. Wnioski można składać tylko do 8 sierpnia.

W takim przypadku koszt pobytu dziecka u opiekuna ponoszony przez rodzica nie powinien być wysoki, często niższy niż w prywatnych żłobkach.

Oddanie dziecka pod opiekę takiej osoby jest świetną alternatywą dla innych form opieki. Jeden opiekun będzie zajmował się w warunkach domowych bardzo małą grupą dzieci.

To także świetna praca dla młodych mam, które będą chciały połączyć wychowywanie własnego dziecka z pracą zawodową.

Dzienny Opiekun w firmie

Przedsiębiorca, który będzie chciał zapewnić opiekę dzieciom swoich pracowników, nie będzie już musiał tworzyć żłobka w swoim zakładzie pracy. Wystarczy, że podpisze umowę np. z fundacją zatrudniającą dziennych opiekunów i udostępni takiemu opiekunowi lokal w firmie. Tam dzienny opiekun zajmie się maksymalnie 5 dzieci.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dziennych opiekunach, informacji możesz szukać między innymi na stronie www.fundacjadrugidomek.pl.

Jeżeli chcesz się zarejestrować jako kandydat na dziennego opiekuna sprawdź nasze ogłoszenia o pracę dla Mam!

Jeżeli chcesz zostać koordynatorem terenowym, zarejestruj się tutaj >>>

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji. Pomaga przedsiębiorczym Paniom w prowadzeniu i rozwoju ich działalności gospodarczej, w sprawach związanych z mobbingiem czy uprawnień rodzicielskich. Zaprasza na www.temidajestkobieta.pl
Podyskutuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie