Czego szukasz

Czy firmy stać na niezatrudnianie matek?

Czy pracujące matki mogą być motorem wzrostu gospodarczego? Mamy dowody na to, że tak właśnie jest! Wyniki badania przeprowadzonego w 90 krajach dowodzą, że kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego są nie tylko kluczowym czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy, ale też przyczyniają się do zwiększenia produktywności, ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem.

Matka w pracy - czy firmy stać na niezatrudnianie ,atek?

Czy firmy stać na niezatrudnianie matek?

Badanie firmy Regus (www.regus.com), przeprowadzone zostało wśród ponad 26 tysięcy ludzi biznesu z ponad 90 krajów, w tym także w Polsce.

Rządy wielu krajów uznają większą obecność kobiet na rynku pracy za kluczowy czynnik utrzymania, a nawet zwiększenia wzrostu gospodarczego. Kluczowe jest więc podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania profesjonalistek rezygnujących z powrotu do pracy ze względu na obciążenia związane z opieką nad dzieckiem.

Ten wynik potwierdza wnioski z wcześniejszego badania firmy Regus. Wynikało z niego, że 56% firm na świecie chętnie zatrudnia matki powracające do pracy w niepełnym wymiarze godzin ze względu na ich umiejętności i doświadczenie, które trudno znaleźć na rynku pracy. Aż 72% respondentów uważa, że firmy, które ignorują tę część sektora rynku pracy, zamykają sobie dostęp do znaczącej i wartościowej puli pracowników. [1] – czytamy w artykule www.hrnews.pl

W jaki sposób polskie firmy mogą zachęcić kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim?

Jak wskazali polscy respondenci, przede wszystkich poprzez wprowadzenie większej elastyczności. To przede wszystkim częstsze wykorzystywanie technologii wideokonferencyjnej, zapewnienie dostępu do żłobków w pobliżu miejsca pracy. A także umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Przeczytaj także: O uniwersalnych supermocach mamy i pracodawcy, który je docenia

Kluczowe wnioski z raportu

Jako główny czynnik zachęcający kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim ankietowani wskazywali elastyczne godziny pracy. Ale przede wszystkim podkreślali jednak, że konieczna jest radykalna zmiana nawyków związanych z pracą.

Pracownicy z Polski wymieniają następujące rozwiązania jako główną zachętę dla kobiet do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim:

  • elastyczne godziny pracy (97%),
  • możliwość pracy bliżej domu (91%),
  • możliwość odbywania wideokonferencji zamiast podróży służbowej przynajmniej od czasu do czasu (86%),
  • żłobek w pobliżu miejsca pracy (80%),
  • praca w niepełnym wymiarze godzin (63%).

Blisko 70% respondentów uważa, że zwiększenie liczby dni urlopu zachęciłaby matki do powrotu do pracy. A aż 54% uważa, że zatrudnianie matek powracających z urlopu macierzyńskiego pomaga zwiększyć produktywność firmy. 

Przeczytaj także: Jak się przygotować na powrót do pracy?

– Za większą obecnością matek w sektorze zatrudnienia przemawia wiele mocnych argumentów. – powiedział Ruud Doggen, Regional Director CEE Regus.

– Wyższe PKB, stały wzrost gospodarczy, zmniejszanie różnic w kompetencjach oraz walka z biedą. To tylko kilka przykładów korzyści, jakie może przynieść. Jak wynika z ankiety, ponowne włączenie do zespołu kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego ma wiele zalet. Również z perspektywy firmy: oznacza dostęp do wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, mniejszą rotację personelu, a nawet zwiększoną produktywność. Mimo to firmy tracą zdolne i wykształcone kobiety posiadające kluczowe umiejętności i kwalifikacje, ponieważ nie są one w stanie pogodzić obowiązków wynikających z opieki nad dzieckiem z pracą. [2] – dodał Ruud Doggen.

Zwyczaje dotyczące pracy ewoluują na całym świecie w kierunku większej elastyczności. Zaś najnowsza ankieta potwierdza, że zmiany metod pracy są konieczne zwłaszcza w przypadku matek powracających do pracy. W przeciwnym razie ich wkład w rozwój firmy i gospodarki może zostać zahamowany – czytamy w www.hrnews.pl

Metodologia badań:

W styczniu 2013 r. zebrano odpowiedzi od ponad 26 tysięcy respondentów z przedsiębiorstw z przeszło 90 krajów. Ich dane pochodzą z globalnej bazy kontaktów firmy Regus, zawierającej informacje kontaktowe ponad miliona ludzi biznesu. W tym kierowników wyższego szczebla i właścicieli firm na całym świecie. Respondentów poproszono o wskazanie rozwiązań mających decydujące znaczenie dla zachęcenia kobiet do powrotu po urlopie macierzyńskim oraz wyrażenie ogólnych opinii na temat matek powracających do pracy. Ankieta została przeprowadzona przez niezależną organizację MindMetre www.mindmetre.com

www.regus.com

Na podstawie artykułu „Pracujące matki są motorem wzrostu gospodarczego, pod warunkiem że korzystają z elastycznych form pracy” opublikowanego w „HRNews”.


[1]  Regus, Mother’s Day, styczeń 2011.

[2]  The White House Council on Women and Girls, Keeping America’s women moving forward, kwiecień 2012; World Economic Forum, 2011; ESCAP, 2007; Goldman-Sachs Economic Research, Weekly comment: Productivity, Much ado about nothing, 26 sierpnia 2011.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie