Czego szukasz

Czy firmy stać na niezatrudnianie matek?

Czy pracujące matki mogą być motorem wzrostu gospodarczego? Mamy dowody na to, że tak właśnie jest! Wyniki badania przeprowadzonego w 90 krajach dowodzą, że kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego są nie tylko kluczowym czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy, ale też przyczyniają się do zwiększenia produktywności, ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem.

  • Agnieszka Kaczanowska - 03/04/2013

Badanie firmy Regus (www.regus.com), przeprowadzone zostało wśród ponad 26 tysięcy ludzi biznesu z ponad 90 krajów, w tym także w Polsce.

Rządy wielu krajów uznają większą obecność kobiet na rynku pracy za kluczowy czynnik utrzymania, a nawet zwiększenia wzrostu gospodarczego, dlatego kluczowe jest podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania profesjonalistek rezygnujących z powrotu do pracy ze względu na obciążenia związane z opieką nad dzieckiem.

Ten wynik potwierdza wnioski z wcześniejszego badania firmy Regus, z którego wynikało, że 56% firm na świecie chętnie zatrudnia matki powracające do pracy w niepełnym wymiarze godzin ze względu na ich umiejętności i doświadczenie, które trudno znaleźć na rynku pracy. Aż 72% respondentów uważa, że firmy, które ignorują tę część sektora rynku pracy, zamykają sobie dostęp do znaczącej i wartościowej puli pracowników. [1] – czytamy w artykule www.hrnews.pl

W jaki sposób polskie firmy mogą zachęcić kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim?

Jak wskazali polscy respondenci, przede wszystkich poprzez wprowadzenie większej elastyczności, częstsze wykorzystywanie technologii wideokonferencyjnej, zapewnienie dostępu do żłobków w pobliżu miejsca pracy oraz umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Kluczowe wnioski z raportu

Jako główny czynnik zachęcający kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim ankietowani wskazywali elastyczne godziny pracy. Ale przede wszystkim podkreślali jednak, że konieczna jest radykalna zmiana nawyków związanych z pracą.

Pracownicy z Polski wymieniają następujące rozwiązania jako główną zachętę dla kobiet do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim:

  • elastyczne godziny pracy (97%),
  • możliwość pracy bliżej domu (91%),
  • możliwość odbywania wideokonferencji zamiast podróży służbowej przynajmniej od czasu do czasu (86%),
  • żłobek w pobliżu miejsca pracy (80%),
  • praca w niepełnym wymiarze godzin (63%).

Blisko 70% respondentów uważa, że zwiększenie liczby dni urlopu zachęciłaby matki do powrotu do pracy. A aż 54% uważa, że zatrudnianie matek powracających z urlopu macierzyńskiego pomaga zwiększyć produktywność firmy. 

– Za większą obecnością matek w sektorze zatrudnienia przemawia wiele mocnych argumentów – powiedział Ruud Doggen, Regional Director CEE Regus. – Wyższe PKB, stały wzrost gospodarczy, zmniejszanie różnic w kompetencjach oraz walka z biedą to tylko kilka przykładów korzyści, jakie może przynieść. Jak wynika z ankiety, ponowne włączenie do zespołu kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego ma wiele zalet również z perspektywy firmy: oznacza dostęp do wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, mniejszą rotację personelu, a nawet zwiększoną produktywność. Mimo to firmy tracą zdolne i wykształcone kobiety posiadające kluczowe umiejętności i kwalifikacje, ponieważ nie są one w stanie pogodzić obowiązków wynikających z opieki nad dzieckiem z pracą [2] – dodał Ruud Doggen.

Zwyczaje dotyczące pracy ewoluują na całym świecie w kierunku większej elastyczności, a najnowsza ankieta potwierdza, że zmiany metod pracy są konieczne zwłaszcza w przypadku matek powracających do pracy. W przeciwnym razie ich wkład w rozwój firmy i gospodarki może zostać zahamowany – czytamy w www.hrnews.pl

Metodologia badań:

W styczniu 2013 r. zebrano odpowiedzi od ponad 26 tysięcy respondentów z przedsiębiorstw z przeszło 90 krajów. Ich dane pochodzą z globalnej bazy kontaktów firmy Regus, zawierającej informacje kontaktowe ponad miliona ludzi biznesu, w tym kierowników wyższego szczebla i właścicieli firm na całym świecie. Respondentów poproszono o wskazanie rozwiązań mających decydujące znaczenie dla zachęcenia kobiet do powrotu po urlopie macierzyńskim oraz wyrażenie ogólnych opinii na temat matek powracających do pracy. Ankieta została przeprowadzona przez niezależną organizację MindMetre www.mindmetre.com

www.regus.com

Na podstawie artykułu „Pracujące matki są motorem wzrostu gospodarczego, pod warunkiem że korzystają z elastycznych form pracy” opublikowanego w „HRNews”


[1]  Regus, Mother’s Day, styczeń 2011.

[2]  The White House Council on Women and Girls, Keeping America’s women moving forward, kwiecień 2012; World Economic Forum, 2011; ESCAP, 2007; Goldman-Sachs Economic Research, Weekly comment: Productivity, Much ado about nothing, 26 sierpnia 2011.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Kaczanowska
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Podyskutuj

Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.
  • Natalia Gozdowska - 16/09/2020
dwie kobiety w maseczkach spotkały się w biurze, witają się łokciami

Od paru miesięcy uczymy się funkcjonować zawodowo w innej rzeczywistości. Po całkowitym zamknięciu biur, zaczynają do nich wracać pracownicy, jednak w większości firm, fizyczna obecność jest wciąż rotacyjna lub funkcjonuje na zupełnie innych zasadach.

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie „Zawodowy styl życia”, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Docenienie pracy zdalnej

Pracodawcy, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wprowadzili większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Zespoły pracują w mniejszym wymiarze w biurach, część z nich ma możliwość wyboru miejsca pracy, a niektórzy funkcjonują w systemie rotacyjnym, który umożliwia zmniejszenie liczby personelu na jednej przestrzeni.

Według Pracuj.pl zdecydowana większość pracowników (89%) po opanowaniu pandemii chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie. Jednak tylko 10% chciałoby wykonywać 100% etatu spoza biura, co pokazuje potrzebę integracji i współpracy w zespole, nie tylko w świecie wirtualnym. 57% respondentów pracujących zdalnie uznało, że taki model wykonywania obowiązków pozwolił im bardziej docenić możliwość przychodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami.

Eksperci prognozują, że z czasem ten trend się rozwinie, a przestrzeń biurowa będzie służyć przede wszystkim do spotkań projektowych, warsztatów kreatywnych, sytuacji, kiedy fizyczne bycie obok siebie jest koniecznością. Oczywiście nie bez znaczenia są tu ogromne oszczędności firm, związane z infrastrukturą.

Przeczytaj także: [07] Rynek pracy w trakcie i po pandemii. Możliwe scenariusze, szanse i ryzyka

Budowanie relacji w rozproszonych zespołach

Powyższy trend wiąże się niestety nieodłącznie z większymi wyzwaniami pracodawców, jeśli chodzi o budowanie więzi pomiędzy funkcjonującymi wirtualnie pracownikami. W badaniu „Zawodowy styl życia” respondenci wybierali spotkania (67%) i wyjazdy (59%) czy wspólne warsztaty (48%) jako najskuteczniejsze metody integracji. To oczekiwanie jest trudne do realizacji w obecnych warunkach. Ducha wspólnoty można oczywiście budować poprzez media społecznościowe lub różnego rodzaju narzędzia wirtualne, jednak nie zastąpi to spotkań na żywo.

Analitycy trendów prognozują stopniowy zanik pracy etatowej na korzyść pracy dorywczej, co utrudni dodatkowo tworzenie społeczności wewnątrz firmy i zaangażowanie pracowników w formie, jaka była nam znana dotychczas, na korzyść przedefiniowanego employee experience. Co zrobić więc, aby zmodyfikować perspektywę patrzenia na biznes, na współpracowników i pracowników, na zarządzanie, budowanie relacji i bycie „w pracy” razem?

Przeczytaj także: Czy Gig Economy będzie rosnąć w 2020 r.? Prognozy dla freelancerów

Przeformułowanie oferty benefitów

W nowych ofertach pracy pojawia się coraz mniej benefitów. Niektóre z nich dotychczas wiązały się z fizycznym „byciem” w biurze, więc siłą rzeczy musiały zniknąć, inne są ograniczane ze względów kosztowych czy z powodu zmniejszenia ich atrakcyjności (karty sportowe, karnety do kina itp.). Jeśli benefity mają wciąż pozostać czynnikiem, który uatrakcyjnia ofertę pracy, muszą zostać zmienione tak, by mogły być wykorzystywane w świecie online.

Według Pracuj.pl zyskają oferty, które będą pomagać pracownikom w wykonywaniu pracy zdalnej, np. dostęp do szkoleń w sieci, usługi personalnych asystentów, dofinansowanie do przedszkoli czy dobry sprzęt służbowy.

Wsparcie i zrozumienie pracujących rodziców

Pandemia była niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla pracujących rodziców. 57% z nich miało w czasie pandemii trudności z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego. Dodatkowo sytuacja, której doświadczyliśmy, pokazała jak w powiększającym lustrze problemy, z którymi kobiety mierzą się na co dzień. Nie bez powodu mówi się, że rola matki to praca na pełen etat. Zamknięcie w domu z dziećmi i jednocześnie konieczność wykonywania pracy zdalnej było sytuacją ekstremalną, bardzo obciążającą psychicznie.

Przeczytaj także: Mieć wolność chłonięcia świata – kobiece rozmowy w czasie kwarantanny

Według Pracuj.pl 83% matek uważało, że miały większe trudności w wykonywaniu obowiązków w trakcie pandemii od bezdzietnych koleżanek, ale aż 46% nie czuło się traktowanych przez przełożonych ze zrozumieniem.

Warto pamiętać, że temat przyciągania talentów do organizacji oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu jest wciąż aktualny, a nawet szczególnie ważny w najbliższych latach. Firmy doceniające różnorodność i dbające o równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym pracowników będą w dłuższej perspektywie czasowej budować przewagę konkurencyjną. Nawet jeśli w tym momencie rynek pracownika wydaje nam się przeszłością.

Źródło: media.pracuj.pl

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Natalia Gozdowska
Zawodowo zajmuje się rozwojem, coachingiem, projektami HR, kulturą organizacyjną i budowaniem marki pracodawcy. Prywatnie mama dwóch wrażliwców, zakochana żona, pasjonatka reportaży, teatru tańca i psychologii. Prowadzi bloga i fun page „Studio Rzeczy Ważnych”, fotografuje i wspiera tych, którzy tego potrzebują. :)

Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce! – HeReos Conference już 18 września!

Już w najbliższy piątek 18.09 dołącz do wydarzenia, na które wszyscy czekaliśmy! Podczas HeReos Conference zaplanowano aż cztery ścieżki tematyczne, obejmujące najważniejsze obszary HR w kontekście obecnej, nowej rzeczywistości. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto? Zapraszamy na wystąpienie Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj. Skorzystaj z rabatu #mamopracuj i zapisz się już dziś!
  • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 15/09/2020

„Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce” – HeReos Conference już 18 września

Chcesz się dowiedzieć, co charakteryzuje firmy przyjazne rodzicom i które z nich naprawdę zasłużyły na ten tytuł?

Koniecznie weź udział w konferencji HeReos Conference i posłuchaj wystąpienia Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj pt. „Jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto?”.

Zapisz się na to wydarzenie używając naszego kodu rabatowego #mamopracuj, a otrzymasz 15% rabatu!

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, zatem jeżeli chcesz wysłuchać wystąpień siedząc wygodnie we własnym fotelu, to wybierz Pakiet ONLINE i użyj kodu rabatowego #mamopracuj, specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników portalu mamopracuj.pl!

Jeżeli masz ochotę dołączyć do uczestników „na żywo” i wziąć udział w warsztatach 19 września i super After Party w CulinaryOn w Warszawie, wybierz Pakiet HYBRYDOWY.

Koniecznie sprawdź jakie atrakcje przygotowali dla Ciebie organizatorzy i dlaczego HeReos Conference to wyjątkowe wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć!

Kliknij w link i poznaj szczegóły: www.heroesconf.pl

Do zobaczenia!

Grafiki: HREmbassy, organizator HeRoes Conference

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail