Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Specjalistka/Specjalista ds. finansowych

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj
 • 12 września 2014
 • 3 MIN. CZYTANIA

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych 

Projekt: Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba osób: 1
Wymiar pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Noakowskiego 10

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. finansowych będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie i sporządzanie zestawienia wydatków (załącznik nr 2 do wniosku o płatność).
 • Porównywanie zgodności wydatków z wniosków o płatność z księgami.
 • Monitorowanie wydatków projektu.
 • Sprawdzanie stanu konta bankowego projektu z wydatkami na koniec okresu sprawozdawczego.
 • Współpraca z działem kadr przy umowach cywilno-prawnych.
 • Kontakty ze zleceniobiorcami w sprawach umów cywilno-prawnych.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu treści i przeprowadzaniu zapytań ofertowych.
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej (umowy cywilno-prawne i zapytania ofertowe).
 • Współpraca z kierownikiem finansowym i kierownikiem projektu w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych, m.in. wniosków o płatność.

Poszukujemy osoby, która:

 • ukończyła studia wyższe lub jest w trakcie nauki,
 • posiada doświadczenia w obsłudze projektów POKL,
 • zna zasady finansowania oraz wytyczne POKL,
 • sprawnie posługuje się pakietem Ms Office, przede wszystkim arkuszem Ms Excel,
 • z łatwością komunikuje się i lubi współpracować w zespole,
 • jest dokładna i skrupulatna.

Dodatkowym atutem będzie:

 • studia wyższe na kierunkach zarządzanie, finanse,
 • ukończony kurs z zakresu rozliczania projektów POKL,
 • doświadczenie w księgowości lub finansach,
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku , w śródmieściu Warszawy, od poniedziałku do piątku w wymiarze 40 godzin/tydzień,
 • elastyczny czas pracy, w godzinach między 8.00 a 17.00,
 • udział w realizacji znaczącego, innowacyjnego projektu oświatowego trwającego do 08.2015 r.,
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • skan dokumentów potwierdzające wykształcenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres [email protected] do 20 września 2014 r. w temacie wpisując: Specjalista ds. finansowych.
W mailu prosimy podać oczekiwane wynagrodzenie, wyrażone kwotą netto jest to warunek niezbędny do rozpatrzenia nadesłanej oferty.
Dziękujemy wszystkim kandydatom i zastrzegamy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

  +3 tys. mam w newsletterze

  © Mamopracuj 2024

  Skip to content