Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Pracowniczka Socjalna

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj
 • 28 maja 2019
 • 2 MIN. CZYTANIA

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje pracowniczki socjalnej do zatrudnienia w Warszawie.

Kandydatki biorące udział w naborze powinny posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj. w szczególności spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin.

Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie wywiadów diagnozujących potrzeby i oczekiwania socjalne, zdrowotne, prawne klientek Fundacji.
 • Sporządzanie Indywidualnego Planu Pomocy oraz koordynowanie i monitorowanie jego realizacji.
 • Pomoc klientkom w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz związanych z doznanym pokrzywdzeniem i jego skutkami we współpracy ze specjalistkami Fundacji oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.
 • Współpraca z rodziną klientki i innymi osobami stanowiącymi dla niej wsparcie oraz lokalną społecznością w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 • Pomoc, a w razie potrzeby asystowanie klientkom w kontaktach z instytucjami, sądami i urzędami a także w innych ważnych sprawach socjalno – bytowych.
 • Dokumentowanie pracy związanej ze świadczeniem pomocy socjalnej oraz realizacji IPP w sposób przyjęty w Fundacji.
 • Udział w razie potrzeby w spotkaniach grup roboczych lub Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się sprawami klientek.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy przesłać z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracowniczki socjalnej” na [email protected] w terminie od dnia 30.05.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

  +3 tys. mam w newsletterze

  © Mamopracuj 2024

  Skip to content